Rocznica koronacji Obrazu MB Bolesnej w Kałkowie-Godowie

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie zakończyły się uroczystości związane z X rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej.
W sobotę 16 września uroczystość rozpoczęto przeglądem artystycznym pt. „A pod krzyżem Matka stała” podczas, którego wystąpiło trzynaście chórów i zespołów oraz dwóch solistów. Wzięli w nim także uczestnicy naszego WTZ wraz z instruktorami.

Występujący podczas przeglądu muzycznego zaprezentowali utwory muzyczne o tematyce maryjnej.
O godzinie 12.00 w kościele sanktuaryjnym pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Arcybiskupa Wacława Depo została odprawiona Eucharystia, w której udział wzięli: Ks. Bp Henryk Tomasik i Ks. Bp Piotr Turzyński, kapłani, osoby życia
zakonnego, zaproszeni goście m.in.: przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego w osobie Dyrektora Biura Wojewody Pani Agata Gałka – Bernacka, Pani Starosta powiatu Starachowice Pani Danuta Krępa, Wójt Gminy Pawłów Pan Marek Wojtas, Wójt Gminy
Brody Pani Marzena Bernat oraz Prezydent miasta Starachowice Pan Marek Materek, Komendant Państwowej Straży Pożarnej St. Bryg. Pan Wiesław Ungier oraz licznie zgromadzeni parafianie. Na uroczystość przybyli również leśnicy, górnicy, hutnicy, rolnicy,
a także diecezjalna pielgrzymka nauczycieli oraz inne grupy pielgrzymkowe. Wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości powitał Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Ks. Kan. Zbigniew Stanios.


Wieczorem w auli Jana Pawła II pod przewodnictwem Pana Macieja Bidzińskiego wystąpili aktorzy Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Ks. Czesława Wali przedstawiając Oratorium spektakl teatralno – muzyczny oparty na tekstach biblijnych oraz wierszach wybitnych polskich poetów takich jak Karol Wojtyła, Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Ks. Jan Twardowski.  Wzięły w nim udział nasi pracownicy, p. Dorota Jop (pracownik administracyjny) oraz  p. Joanna Dziułka (rehabilitantka w WTZ). Po spektaklu swój dorobek artystyczny zaprezentował w postaci trzech utworów
światowej sławy baryton, śpiewak operowy Pan Andrzej Bator

Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne 2017

10 września w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie odbyły się dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne, w których wzięło udział ok. 2 tys. osób, przede wszystkim z gminy Pawłów, powiatu Starachowice i diecezji radomskiej. Organizatorami tej uroczystości byli: proboszcz parafii p.w. św. M.M. Kolbe w Kałkowie-Godowie – Ks. Kan.Zbigniew
Stanios, Starostwo Powiatowe w Starachowicach- Danuta Krępa, Gmina Pawłów – Wójt Marek Wojtas oraz Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus ( organizator biegu).

Dożynki to dziękczynienie Bogu za dar chleba każdego chłopa i rodziny chłopskiej, którzy znają trud pracy na roli. O godz. 11.00 wyruszył wielobarwny korowód dożynkowy drogami Kałkowa i Godowa, w skład którego wchodziły ciągniki rolnicze, kombajn, zaprzęgi konne, delegacje z wieńcami dożynkowymi z gmin, powiatu i diecezji radomskiej, a także niektóre z diecezji kieleckiej i sandomierskiej. Były także koła parafialne, zespoły ludowe (zespół muzyczny „Soli Deo”, chór „Et Mater Gloria” z p. Maciejem
Bidzińskim,), poczty sztandarowe, kapłani, siostry i bracia zakonni, orkiestra dęta z Kunowa i Brodów, strażacy z Gminy Pawłów, górnicy. Wśród gości dożynek znaleźli się: Wojewoda Świętokrzyski- Agata Wojtyszek, Starosta Powiatu S-ce – Danuta Krępa z Radą Powiatu, Wójt Gminy Pawłów- Marek Wojtas z Radą Gminy na czele z przewodniczącym Henrykiem Więcławem , Wójt Gminy Brody- Marzena Biernat, Wójt Gminy Mirzec- Mirosław Seweryn, Z-ca dyr. ARiMR Tomasz Kuśnierek, Komendant PSP w Starachowicach- st. bryg Wiesław Ungier, Komendant Policji w Starachowicach- kom Paweł Szczepaniak, Poczty sztandarowe OSP z Gminy Pawłów : Kałków, Pawłów, Brzezie, Nieczulice, NSZZ RI Solidarność
Ziemi Radomskiej, Górnicy KWK Szczygłowice, Delegacje : Piórków (diec. sandomierskiej), Kochanówka, Jastrzębia i Ruda Wielka (diec. radomska), Jędrzejów, Sędziszów, Wodzisław (diec. kielecka), dyrekcje i nauczyciele oraz dzieci ze szkół, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie oraz pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Stykowie. Starostami dożynek byli: sołtys Kałkowa Danuta Sławek oraz Edward Sławek prezes OSP Kałków.

Uroczystej Eucharystii na ołtarzu polowym przy Golgocie Martyrologium Narodu Polskiego przewodził ks. prałat Jarosław Wojtkun – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Towarzyszyli mu kapłani z diecezji m.in. ks. Kan. Andrzej Rdzanek -dziekan dekanatu Starachowice Południe. Ks. Kustosz wyraził swą wdzięczność wobec ks. prałata Jarosława: „Dziękuję Tobie za twoją modlitwę i ten wielki dar chleba eucharystycznego, którym nakarmiłeś nasze serca i słowo, którym ożywiłeś ducha każdego rolnika kochającego ziemię, której na imię Polska”. Kustosz wspomniał także o twórcy tego miejsca, o księdzu infułacie Czesławie Wali. Ks. Prał. Jarosław podkreślił w homilii, że „objawienia Maryi w Gietrzwałdzie i w Fatimie są zatroskanym upomnieniem Matki Kościoła dla świata. Maryja to morze światła. Fatima to uroczyste potwierdzenie obecności Boga. Każdy kapłan prezentuje Chleb Eucharystyczny jako owoc pracy rąk ludzkich, Bożej opieki i troski”. Ksiądz Prałat zwrócił uwagę wiernych na to, że „Bóg zawierzył nam wszystkim troskę o chleb, ale nie może przysłonić to głodu Boga.” W przemowie do rolników p. Danuta
Krępa przytoczyła słowa św. Jana Pawła II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.

Oprócz części liturgicznej dla uczestników dożynek przygotowano wiele atrakcji. Dzieci, młodzież oraz dorośli wzięli udział w I Biegu po Ziemi Pawłowskiej – Biegaj z Plusem, najmłodszy uczestnik miał 4
latka, a najstarszy 62 lata. Bieg podzielono na 12 kategorii wiekowych, co odpowiadało długości biegu: 300m, 500m, 800m, 1500m, 1800m i 5km. Wszyscy otrzymali medale, a zwycięzcy puchary i nagrody rzeczowe, które wręczyli organizatorzy imprezy. Mieszkańcy Gminy Pawłów i okolic mogli integrować się na boisku sportowym w Kałkowie, gdzie odbył się piknik dożynkowy. Rozdano tam chleb dożynkowy.
W centrum boiska usytuowano dużą scenę, na której wystąpili m.in.: soliści (Zuzanna Pocheć, Weronika Styk, Weronika Koprowska, Marcelina Bidzińska, Wojciech Makowski PZAZ, Altanka Świętokrzyska WTZ Kałków), w skeczu pt.: „W Pole Idę” Agnieszka Głowacka i Jakub Lipczyński, Zespoły („Okrasa”
GOK Pawłów, „Sołtyski”, KGW z Adamowa „Echo Adamowa”, KGW z Kałkowa , „Juchy Kałkowsko- Godowskie”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godowie i Grupa Taneczna pod kierunkiem Martyny
Bidzińskiej). Gwiazdą wieczoru była kapela folkowa „Góralska Hora”. Zespół ten tworzą muzycy pochodzący z polskich gór i ze Słowacji. Kapela góralska zaprezentowała skoczne i żywiołowe utwory
inspirowane melodiami : – słowackimi, – węgierskimi, – rumuńskimi, – bałkańskimi, – cygańskimi, -żydowskimi. Muzycy wykonali piosenki w własnych aranżacjach muzycznych wg standardów muzyki rozrywkowej takich jak: Love me tender, Skrzypek na dachu, Yesterday, Besame mucho, a także melodii biesiadnych, tak bardzo popularnych i chętnie przez wszystkich śpiewanych.
Podczas pikniku można było skosztować pysznej grochówki wydawanej przez naszych pracowników, kiełbaski z grilla, kanapek, ciast, lodów wykonanych przez parafian, siostry i braci zakonnych, WTZ oraz PZAZ. Dla najmłodszych były darmowe gry i zabawy z nagrodami, ścianka wspinaczkowa, duże piłkarzyki oraz strzelanie z łuku. Organizatorzy planują powtórzyć w przyszłym roku tak wielkie przedsięwzięcie.

Wystawa fotograficzna

Dnia 22.08.2017r. uczestnicy wraz z instruktorem terapii zajęciowej pojechali do Starostwa Powiatowego w Starachowicach na wystawę prezentującą ok. 30 fotografii polskich sportowców na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w Austrii w marcu 2017 r.  W Igrzyskach wzięło udział ponad 2,7 tysiąca sportowców ze 107 krajów świata.  46 zawodników z Polski startowało w pięciu dyscyplinach zimowych: narciarstwie alpejskim, biegowym, łyżwiarstwie szybkim, biegu na rakietach śnieżnych i hokeju halowym. Efektem ich zmagań jest 39 medali: 10 złotych, 15 srebrnych i 14 brązowych. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Danuta Krępa Starosta Starachowicki. Przybyli także: poseł Krzysztof Lipiec, Andrzej Michalski Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Grzegorz Małkus Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach, a przede wszystkim przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Autorem prezentowanych zdjęć jest  Adam Nurkiewicz,
fotograf-artysta, członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej.

Wycieczka do Rudnika

W dniach 29 -31 sierpnia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami i kierownictwem WTZ przebywali w Rudniku nad Sanem. Pojechali tam, aby odwiedzić założyciela WTZ w Kałkowie-Godowie, ks. infułata Czesława Walę. W pierwszym dniu zwiedzano zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd. Następnie udano się do Rudnika, gdzie był nocleg, wspólne grillowanie z dziećmi z pobliskiego Domu Dziecka, prowadzonego przez siostry zakonne w pobliżu domu ks. inf. Czesława Wali. Był to czas zabaw, odpoczynku. Zwiedzano także kaszarnie, miejsce pod budowę Domu dla głuchoniemych, ludzi starszych  i niepełnosprawnych w Rudniku.

wyjazd do PZAZ

W dniu 06.07.2017 grupa 5 uczestników z naszego warsztatu wzięła udział w wyjeździe do PZAZ. Zwiedzanie zakładu odbyło się w ramach zajęć terapeutycznych prowadzonych w Pracowni Stolarskiej. PZAZ w Stykowie zatrudnia osoby niepełnosprawne specjalizujące się w usługach: stolarskich, remontowych, hotelarskich i pralniczych. Wykonują one również pamiątki  i ozdoby okolicznościowe oraz pielęgnują tereny zielone na terenie ośrodka wypoczynkowego. Naszym przewodnikiem był  p. Michał Major koordynujący działalnością oddziału w Stykowie, który zapoznał nas z warunkami pracy w tym zakładzie. Jako opiekunowie grupy z WTZ pojechali p. Andrzej Amborski, br. Paweł Bolibok

Dzień godności osób niepełnosprawnych – Dzień Dziecka

1 Czerwca 2017 w Dzień Dziecka odbyło się Spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na terenach rekreacyjnych Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej w Starachowicach. W obchodach wzięli udział niepełnosprawni z  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, podopieczni Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej w Starachowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej”, realizowanego przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie i Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, Oddział w Starachowicach.
Na spotkanie przybyli: Danuta Krępa- starosta starachowicki, Marek Materek- prezydent i Jerzy Miśkiewicz- zastępca prezydenta Starachowic, Wiesław Daszkowski- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Krzysztof Dróżdż- pełniący obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. Rywalizacja odbywała się pod hasłem: „Nie ważne, kto gra, byleby zabawa była na sto dwa”. W programie były gry i zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów, prezentacja Straży Pożarnej, dyskoteka, modne strzyżenie realizowane przez uczennice Zespołu Szkól Zawodowych nr 1 w Starachowicach.
Zadanie było współfinansowane przez powiat starachowicki i Urząd Miejski w Starachowicach. Honorowy patronat sprawowała Danuta Krępa – starosta starachowicki.

Konkurs wiedzy religijnej

Dnia 24. 05.2017. odbył się w Kałkowie-Godowie po raz dziesiąty konkurs wiedzy religijnej dla osób niepełnosprawnych.  Honorowy patronat nad konkursem przejęli ks. bp ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik i Starosta Powiatu Starachowickiego p. Danuta  Krępa.  Organizatorami konkursu były: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w  Godowie   i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kałkowie – Godowie.  Za cel konkursu przyjęto integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych,  dokonujące się poprzez  dzielenie się zdobytymi wiadomościami z zakresu wiedzy religijnej. Po skończonym konkursie miało miejsce wspólne biesiadowanie przy kiełbasie z grilla. Motywem przewodnim X edycji konkursu była postać Św. Brata Alberta oraz Matka Boża Fatimska z racji 100 rocznicy objawień w Fatimie.   Do udziału w nim zostało zaproszonych 20 uczestników z następujących placówek:

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach
  3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie
  4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach

I miejsce zdobyła drużyna z WTZ w Starachowicach.                                      Nasz warsztat reprezentowali: Marek Kukla, Jakub Staszałek, Krystian Stawski, którzy przygotowywali się pod kierunkiem   br. Grzegorza Baczyńskiego.   Środki na przeprowadzenie konkursu zostały przekazane przez Powiat Starachowicki w ramach zadania publicznego: Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.

Wizytacja kanoniczna w WTZ

11 maja 2017 roku do Warsztatu Terapii Zajęciowej przybył J.E.Ks.Bp.Henryk Tomasik – ordynariusz Diecezji Radomskiej aby porozmawiać z niepełnosprawnymi, zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania warsztatu w ramach kanonicznej wizytacji parafii p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe w Kałkowie-Godowie.

Muzeum Wsi Kieleckiej

5 maja 2017 uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami i kierownictwem WTZ zwiedzali Muzeum Wsi Kieleckiej. Jest to  Park Etnograficzny w Tokarni powołany w 1976 roku, który zaczął funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Dzięki pięknej, majowej pogody uczestnicy mogli zwiedzić Sektor Małomiasteczkowy, Sektor Wyżynny, Sektor Świętokrzyski, Sektor Lessowy, Sektor Dworsko-Folwarczy, Sektor Nadwiślański. Każdy mógł poczuć się mieszkańcem starej wsi kieleckiej, były rożne zabawy sportowe. Można było także nauczyć się wypiekać chleb, ubijać masło, nosić wiadra z wodą tak jak czynili to ówcześni ludzie. Po prawie trzygodzinnym zwiedzaniu każdy mógł posilić się przy ognisku.

Jpeg

Przedstawienie Poverello

22 kwietnia nasi aktorzy z Warsztatu Terapii Zajęciowej ponownie wystawili sztukę p.t.: „Poverello” w Auli im. św. Jana Pawła II w Kałkowie-Godowie. Odbiorcami była młodzież, która w tym roku otrzyma sakrament dojrzałości chrześcijańskiej (Bierzmowanie).