Wycieczka do Zamku w Chęcinach

9 maja wyjechaliśmy na wycieczkę do Zamku w Chęcinach.

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku, w dokumencie Władysława Łokietka potwierdzającym nadanie zamku, wraz z 11 wsiami, biskupowi krakowskiemu – Janowi Muskacie (z którym książę zawarł chwilowo ugodę z przyczyn czysto politycznych) wymieniany jest zamek książęcy (castrum nostrum ducale). Jednakże fakt wystawiania przez Łokietka przywilejów w Chęcinach w 1308 r. świadczy o tym, iż warownia była już wtedy z powrotem w jego rękach. Przypuszczalnie zamek chęciński był w tym czasie ośrodkiem administracji książęcej, w dalszych dziesięcioleciach XIV wieku stał się siedzibą powiatu sądowego.

Zwiedzaliśmy Zamek, Kościół franciszkanów, zabytkową Kaplicę. Obejrzeliśmy średniowieczny taniec, mogliśmy  przymierzyć zbroje rycerskie. Weszliśmy także na wieżę. Obejrzeliśmy film promujący Chęciny i okolice.  Na końcu odpoczywaliśmy przy grillu i jedliśmy kiełbaski.

Urodziny najstarszego uczestnika WTZ

9 Kwietnia 2018 roku świętowaliśmy 60 urodziny najstarszego uczestnika w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej. Jest nim Marek Kulka, który został przyjęty do WTZ 15.02.2000 r.

Życzymy mu wiele sił, zdrowia, spełnienia marzeń oraz radości na każdy dzień życia.
– uczestnicy i pracownicy WTZ

spotkanie wielkanocne

Dnia 22 marca 2018 w Wieczerniku odbyło się spotkanie wielkanocne uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, pracowników i gości z PFRON oraz ze Starostwa w Starachowicach. Spotkanie rozpoczęto wspólną Eucharystią w Sanktuarium MB Bolesnej w Kałkowie-Godowie.

Kolędowanie w Skorszynie

23 stycznia nasi uczestnicy wraz z instruktorami – p. Iwoną Lipiec i br. Grzegorzem Baczyńskim pojechali do Nowego Skorszyna, aby umilić czas pensjonariuszom śpiewając kolędy.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie jest organizacją pozarządową, pożytku publicznego prowadzącą schronisko dla ludzi starych, samotnych, niepełnosprawnych.  Założycielem i Prezesem tej placówki jest ks. Jan Mikos.

 

 

Spotkanie opłatkowe 2017

8 Grudnia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach miało miejsce spotkanie opłatkowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Radość” oraz Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”. Byli obecni także władze samorządowe, m.in. Danuta Krępa (starosta powiatu Starachowice), Andrzej Sendecki (Członek Zarządu Powiatu).

Spotkanie stanowiło zakończenie projektu „Razem możemy więcej”, realizowanego  przez obie organizacje dla osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków Powiatu Starachowickiego.
Na spotkaniu opłatkowym był także obecny  Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas. Nie zabrakło także innych przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Modlitwę wigilijną poprowadził ksiądz Grzegorz Roszczyk.  Wszyscy dzielili się opłatkiem, składając życzenia oraz śpiewali kolędy.

Konkurs Wiedzy Przyrodniczej ,,Mamy tylko jedną Ziemię”

29 listopada nasi uczestnicy wzięli udział konkursie Wiedzy Przyrodniczej „Mamy tylko jedną Ziemię” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Sami Swoi Sędek” . Konkurs odbył się w ramach projektu grantowego, finansowanego ze środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Konkurs odbył się w w siedzibie
Domu Dziennego Pobytu Otwarte Serca w Sędku.  W konkursie tym wzięli udział: podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sędka i Kałkowa-Godowa, seniorzy z Domu Dziennego  Pobytu Senior Wigor w Sędku, a także seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie.

Podczas konkursu, uczestnicy wykonali prace plastyczne i odpowiadali na pytania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Prace plastyczne będzie można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie na początku grudnia. Dodatkowo, pracownicy Urzędu Gminy w Łagowie, przeprowadzili pogadankę nawiązującą do tematyki ekologii i ochrony środowiska.

Zgodnie z regulaminem, każda grupa biorąca udział w konkursie została nagrodzona jedną nagrodą a wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety reklamowe. Po ogłoszeniu wyników i wspólnym posiłku, uczestnicy wzięli udział we wspólnej dyskotece, co sprzyjało ich wzajemnemu poznaniu i większej integracji.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia wiedzy lokalnej społeczności, w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości 2017

W rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2017 r. nasza delegacja z WTZ  wzięła udział w przemarszu pod Pomnik Niepodległości, gdzie były liczne  przemówienia władz samorządowych. Nasza delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem. Zakończenie uroczystości było po godzinie 12.00.

O 17.30 w Starachowickim Centrum Kultury odbył się koncert „Śpiewnik Polski” –  śpiewano piosenki patriotyczne i ludowe. Wystąpiły zespoły i wokaliści z gmin powiatu starachowickiego: Brodów, Mirca i Wąchocka oraz chóry regionu świętokrzyskiego projektu „Akademia Chóralna Śpiewająca Polska”: „Echo Adamowa”, Zespół Śpiewaczy Ziemi Mirzeckiej, „Marcinkowianie” oraz  chóry: Chór Kameralny Portamento z Młodzieżowego Domu Kultury i „Frescendo” ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach.

VIII Spotkania teatralne osób niepełnosprawnych 2017


Dnia 18.10.2017r.w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie odbyły się VIII Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków-Godów 2017 pt.: „Świat pełen cudów.” Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji osób niepełnosprawnych sprawowaną przez ks. kan. Zbigniewa Staniosa – kustosza Sanktuarium. Po Mszy Św., w Auli Św. Jana Pawła II nastąpiło uroczyste otwarcie Spotkań Teatralnych, którego dokonali:  Dorota Jop – Prezes Stowarzyszenia „RADOŚĆ”, Andrzej Pruś – Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, Danuta Krępa – Starosta Powiatu Starachowickiego oraz Konrad Jantarski z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach

Na scenie zaprezentowały się grupy teatralne z ośmiu powiatów województwa świętokrzyskiego:

-grupa teatralna SIGMA Warsztat Terapii Zajęciowej Śmiechowice, spektakl: „Anioł Stróż”

-grupa teatralna ARABESKA Warsztat Terapii Zajęciowej Końskie, spektakl: „To też są cuda”

-grupa teatralna GRZEŚKI Warsztat Terapii Zajęciowej Jędrzejów, spektakl: „Polskie przeboje”

-grupa teatralna BRZASK Środowiskowy Dom Samopomocy Starachowice, spektakl: „Jezus – cud świata”

-grupa teatralna WALECZNE SERCA Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów spektakl: „Wiara, nadzieja, miłość”

-grupa teatralna ALTANKA ŚWIĘTOKRZYSKA Warsztat Terapii Zajęciowej Kałków-Godów, spektakl: „Cud życia”

-grupa teatralna OBIEŻYŚWIAT Warsztat Terapii Zajęciowej Ostrowiec Św., spektakl: „Wiosenny poranek”

-grupa teatralna ARTYŚCI Z SĘDKA Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku, spektakl: „Takie cuda”

-grupy teatralnej NIE JEST ŹLE Warsztat Terapii Zajęciowej Skarżysko-Kamienna, spektakl: „Świat pełen cudów”.

Przedstawienia były bardzo różnorodne w treści, barwie i przekazie emocjonalnym jaki płynął ze sceny. Temat „Świat pełen cudów” dał opiekunom grup szerokie możliwości w tworzeniu spektakli z cudami. Były więc sceny biblijne, sceny z życia wzięte, cuda przyrody, cuda w cyrku. Niepełnosprawni aktorzy włożyli wiele trudu w przygotowanie i wykreowanie postaci. Celem imprezy była rehabilitacja społeczna i integracja środowisk twórczych osób niepełnosprawnych. Spotkania Teatralne umożliwiły  promocję twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, jak i przyczyniły się do  rozwoju zainteresowań w kierunku tworzenia form teatralnych. Była to także świetna okazja aby wymienić się pomysłami i doświadczeniami w amatorskim tworzeniu sztuk teatralnych. Pięknej, słonecznej pogodzie towarzyszył również klimat wzajemnej akceptacji tolerancji i zrozumienia.

Spektakle teatralne oceniało Jury w składzie: Maciej Bidziński, Jerzy Mikos i  Jarosław Zapała – aktorzy Teatru Dramatycznego im. ks. Infułata Czesława Wali w Kałkowie-Godowie oraz ks. Andrzej Wróblewski – wikariusz parafii w Kałkowie-Godowie.

I miejsce: grupa teatralna ARABESKA Warsztat Terapii Zajęciowej Końskie, spektakl: „To też są cuda”

II miejsce: grupa teatralna BRZASK Środowiskowy Dom Samopomocy Starachowice, spektakl: „Jezus – cud świata”

II miejsce: grupy teatralnej NIE JEST ŹLE Warsztat Terapii Zajęciowej Skarżysko-Kamienna, spektakl: „Świat pełen cudów”.

I wyróżnienie: grupa teatralna ALTANKA ŚWIĘTOKRZYSKA Warsztat Terapii Zajęciowej Kałków-Godów, spektakl: „Cud życia”

II wyróżnienie: grupa teatralna SIGMA Warsztat Terapii Zajęciowej Śmiechowice, spektakl: „Anioł Stróż”

Nagroda publiczności: grupa teatralna BRZASK Środowiskowy Dom Samopomocy Starachowice, spektakl: „Jezus – cud świata”

Najlepszy aktor: Paulina Czerczak z grupy teatralnej ARABESKA Warsztat Terapii Zajęciowej Końskie spektakl: „To też są cuda”.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Pozostałe grupy również otrzymały nagrody za udział i pamiątkowe dyplomy. Aktorzy i ich opiekunowie zapewniony mieli posiłek, serwis kawowy i prowiant na drogę powrotną do domu. Organizatorem Spotkań Teatralnych było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie, zaś współorganizatorami Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie-Godowie i  Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie. Honorowy patronat nad imprezą objął Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. VIII Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych były dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2017r. oraz ze środków finansowych Stowarzyszenia „RADOŚĆ”.