,,AIR SHOW 2015 w RADOMIU

W niedzielę (23 czerwca) uczestnicy naszego warsztat brali udział      w „Air Show” w Radomiu. Air Show to największa impreza Lotnicza w kraju. Odbywała się po raz czternasty. Z zainteresowaniem śledziliśmy podniebne ewolucje m.in. pokaz rodzimego zespołu akrobacyjnego Orlik.
Pokazy zakończyły się po godz. 19.

WYCIECZKA DO RUDNIKA

W dniach 07 – 11 czerwca 2015r. uczestnicy oraz pracownicy WTZ w Kałkowie-Godowie wzięli udział w wycieczce do Rudnika n/Sanem. Podczas pobytu mieli okazję spotkać się z Księdzem Infułatem Czesławem Walą, podopiecznymi Domu Dziecka im. Dzieciątka Jezus oraz zwiedzić wiele ciekawych miejsc, m.in. młyn – kaszarnię w Rudniku, Centrum Wikliniarstwa oraz Zamek  w Baranowie Sandomierskim. W trakcie całego pobytu uczestnicy brali także udział w grach i zabawach organizowanych na terenie Domu Rekolekcyjnego, spacerach, biesiadowaniu przy ognisku oraz zajęciach sportowych.

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

 • Organizatorami konkursu były:                                                        Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w  Godowie       i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Kałkowie – Godowie.

  Za cel naszego konkursu przyjęto integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych, wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, dokonujące się poprzez  wspólne dzielenie się zdobytymi wiadomościami z zakresu wiedzy religijnej. W tegorocznej edycji konkursu w ramach promocji Powiatu Starachowickiego część pytań poświęcono Św. Barbarze, patronce Starachowic, opiekunce górników i hutników, których ciężka praca związana jest z rozwojem naszego regionu.

  Konkurs został rozegrany w dn.21.05.2015. Do udziału w nim zostało zaproszonych 25 uczestników z następujących placówek:

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach
  3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach
  5. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

  W skład komisji konkursowej weszli:                                                                 ks. Ryszard Witek, Marzena Siemieniec, Andrzej Amborski

 •    I miejsce zdobyła drużyna przygotowana przez br. Grzegorz Baczyńskiego z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie –  Godowie w składzie: Dorota Puchała, Marek Kukla, Sebastian Pochylski, Jakub Staszałek.   Nagrody dla uczestników zostały zakupione ze środków przyznanych przez Powiat Starachowicki w ramach zadania publicznego.   Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.

   

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu 29.05.2015r. odbyło się spotkanie integracyjne z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Godowie. Spotkanie miało na celu przełamanie barier i lęku między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, jak również kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych. Uczniowie zostali zapoznani z działalnością warsztatu, podopiecznymi oraz zdobyli wiedzę na temat rodzajów niepełnosprawności. Grupa uczniów wzięła również udział w zajęciach manualnych ( wykonując figurki z siana oraz z masy solnej).