SPOTKANIE OPŁATKOWE WTZ

Dnia 14 Grudnia 2016 r. cała nasza wspólnota Warsztatów Terapii Zajęciowej , uczestnicy, instruktorzy i władze warsztatu, mieliśmy  spotkanie opłatkowe w Wieczerniku w Kałkowie-Godowie. Ks. Kustosz Zbigniew Stanios (Dyrektor WTZ)odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich niepełnosprawnych z WTZ , a także w intencji władz warsztatu, i przybyłych gości. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia.

Przybyli również władze samorządowe, które przywitał Pan Roman Konopka – Kierownik WTZ . Byli to m.in.: Pan Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Pani Ewa Kasperkiewicz – Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach, reprezentowała Panią Wojewodę – Agatę Wojtyszek, Pani Lidia Dziura – Członek Zarządu Powiatu Starachowice, Pan Wiesław Daszkowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, Pani Jadwiga Dróżdż – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, Pani Justyna Witkowska- Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, Pan Wojciech Bidziński – Prezes Stowarzyszenia Przyjacielska Dłoń w Godowie, Pani Kinga Prostak – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, Pani Krystyna Pytel – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach.

DSC_0281 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0277GALERIA

SPOTKANIE OPŁATKOWE W STARACHOWICACH

Dnia 13 Grudnia 2016 r. z wszyscy nasi uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej  wraz z instruktorami i władzami WTZ wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w reprezentacyjnej Sali Urzędu Miejskiego w tzw. „Olimpii” w Starachowicach organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział Starachowice. Był to czas śpiewania kolęd, dzielenia się opłatkiem i wspólnych rozmów przy „wigilijnym stole”.

Na spotkanie opłatkowe przybyli liczni goście, m.in.:  Pani Kinga Prostak – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, Pani Krystyna Pytel – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach, Pan Wiesław Daszkowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, Pani Lidia Dziura – Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, Pan Paweł Lubieniecki – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Życzenia świąteczne złożył także Pan Prezydent Starachowic – Marek Materek. DSC_0217 DSC_0211 DSC_0225 DSC_0232

GALERIA