Konkurs wiedzy religijnej

Dnia 24. 05.2017. odbył się w Kałkowie-Godowie po raz dziesiąty konkurs wiedzy religijnej dla osób niepełnosprawnych.  Honorowy patronat nad konkursem przejęli ks. bp ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik i Starosta Powiatu Starachowickiego p. Danuta  Krępa.  Organizatorami konkursu były: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w  Godowie   i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kałkowie – Godowie.  Za cel konkursu przyjęto integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych,  dokonujące się poprzez  dzielenie się zdobytymi wiadomościami z zakresu wiedzy religijnej. Po skończonym konkursie miało miejsce wspólne biesiadowanie przy kiełbasie z grilla. Motywem przewodnim X edycji konkursu była postać Św. Brata Alberta oraz Matka Boża Fatimska z racji 100 rocznicy objawień w Fatimie.   Do udziału w nim zostało zaproszonych 20 uczestników z następujących placówek:

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach
  3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie
  4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach

I miejsce zdobyła drużyna z WTZ w Starachowicach.                                      Nasz warsztat reprezentowali: Marek Kukla, Jakub Staszałek, Krystian Stawski, którzy przygotowywali się pod kierunkiem   br. Grzegorza Baczyńskiego.   Środki na przeprowadzenie konkursu zostały przekazane przez Powiat Starachowicki w ramach zadania publicznego: Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.

Wizytacja kanoniczna w WTZ

11 maja 2017 roku do Warsztatu Terapii Zajęciowej przybył J.E.Ks.Bp.Henryk Tomasik – ordynariusz Diecezji Radomskiej aby porozmawiać z niepełnosprawnymi, zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania warsztatu w ramach kanonicznej wizytacji parafii p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe w Kałkowie-Godowie.

Muzeum Wsi Kieleckiej

5 maja 2017 uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami i kierownictwem WTZ zwiedzali Muzeum Wsi Kieleckiej. Jest to  Park Etnograficzny w Tokarni powołany w 1976 roku, który zaczął funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Dzięki pięknej, majowej pogody uczestnicy mogli zwiedzić Sektor Małomiasteczkowy, Sektor Wyżynny, Sektor Świętokrzyski, Sektor Lessowy, Sektor Dworsko-Folwarczy, Sektor Nadwiślański. Każdy mógł poczuć się mieszkańcem starej wsi kieleckiej, były rożne zabawy sportowe. Można było także nauczyć się wypiekać chleb, ubijać masło, nosić wiadra z wodą tak jak czynili to ówcześni ludzie. Po prawie trzygodzinnym zwiedzaniu każdy mógł posilić się przy ognisku.

Jpeg