Konkurs Wiedzy Przyrodniczej ,,Mamy tylko jedną Ziemię”

29 listopada nasi uczestnicy wzięli udział konkursie Wiedzy Przyrodniczej „Mamy tylko jedną Ziemię” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Sami Swoi Sędek” . Konkurs odbył się w ramach projektu grantowego, finansowanego ze środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Konkurs odbył się w w siedzibie
Domu Dziennego Pobytu Otwarte Serca w Sędku.  W konkursie tym wzięli udział: podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sędka i Kałkowa-Godowa, seniorzy z Domu Dziennego  Pobytu Senior Wigor w Sędku, a także seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie.

Podczas konkursu, uczestnicy wykonali prace plastyczne i odpowiadali na pytania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Prace plastyczne będzie można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie na początku grudnia. Dodatkowo, pracownicy Urzędu Gminy w Łagowie, przeprowadzili pogadankę nawiązującą do tematyki ekologii i ochrony środowiska.

Zgodnie z regulaminem, każda grupa biorąca udział w konkursie została nagrodzona jedną nagrodą a wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety reklamowe. Po ogłoszeniu wyników i wspólnym posiłku, uczestnicy wzięli udział we wspólnej dyskotece, co sprzyjało ich wzajemnemu poznaniu i większej integracji.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia wiedzy lokalnej społeczności, w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości 2017

W rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2017 r. nasza delegacja z WTZ  wzięła udział w przemarszu pod Pomnik Niepodległości, gdzie były liczne  przemówienia władz samorządowych. Nasza delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem. Zakończenie uroczystości było po godzinie 12.00.

O 17.30 w Starachowickim Centrum Kultury odbył się koncert „Śpiewnik Polski” –  śpiewano piosenki patriotyczne i ludowe. Wystąpiły zespoły i wokaliści z gmin powiatu starachowickiego: Brodów, Mirca i Wąchocka oraz chóry regionu świętokrzyskiego projektu „Akademia Chóralna Śpiewająca Polska”: „Echo Adamowa”, Zespół Śpiewaczy Ziemi Mirzeckiej, „Marcinkowianie” oraz  chóry: Chór Kameralny Portamento z Młodzieżowego Domu Kultury i „Frescendo” ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach.