ZDOBNICTWA

W Pracowni zdobnictwa uczestnicy wykonują zadania wykorzystując różne metody pracy typu: malowanie, lepienie, formowanie, modelowanie, projektowanie, wycinanie, wyklejanie i rysowanie. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają sprawność manualną, odkrywają swoje talenty i zainteresowania artystyczne, kształtują wyobraźnię i umiejętność zachowania  proporcji oraz uchwycenia perspektywy. Uczą się także współpracy i budowania pozytywnych relacji w grupie.