PSYCHOLOG

Pomoc psychologa w warsztacie realizowana jest zarówno w formie spotkań indywidualnych jak i zajęć grupowych o charakterze zajęć warsztatowo-treningowo-psychoedukacyjnych. Podstawowymi zadaniami psychologa jest poprawa umiejętności współpracy i radzenia sobie w grupie, doskonalenie form komunikowania się, wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, poprawa i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych wynikających z aktualnej sytuacji uczestnicy uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach, właściwie oceniać zaistniałe okoliczności, podejmować decyzje, dokonywać wyborów. Zajęcia grupowe są zajęciami wzmacniającymi umiejętność samooceny i postrzegania siebie jako osoby pełnowartościowej. Proponowane ćwiczenia koordynacyjne, zręcznościowe stosowane w formie zabaw ruchowych poza spełnieniem podstawowych celów, dodatkowo działają stymulująco na zdolności pracy w grupie. Poprzez kontakt w grupie uczestnicy mają możliwość doskonalenia umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi, rozpoznawania, nazywania i wrażania uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, niwelowania stresu oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.