REHABILITACJA

Wszyscy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie biorą czynny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej, która ma na celu przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności oraz wykształcenie mechanizmów kompensacyjnych, w przypadku utraty prawidłowych funkcji organizmu. Fizjoterapia prowadzona jest głównie na sali rehabilitacyjnej, wyposażonej w różnego rodzaju sprzęt i przyrządy rehabilitacyjne, w formie ćwiczeń ruchowych, dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, po uprzedniej konsultacji lekarskiej. Uczestnicy wykonują m.in. ćwiczenia ogólnousprawniające, samowspomagane, manualne, korekcyjne. Rehabilitacja lecznicza pomaga utrzymać na dobrym poziomie czynności podstawowych układów ustroju oraz wpływa pozytywnie, na jakość życia osób niepełnosprawnych.