Spotkania z doradcami zawodowymi,udział w Targach Pracy, organizowanie konferencji

Spotkanie z doradcą zawodowym
W lutym 2010 roku odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym osób niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach panią Małgorzatą Czuba. Celem spotkania było przedstawienie struktury Urzędu Pracy, zapoznanie uczestników z pojęciami doradztwa zawodowego, rynku pracy, a także określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Uczestnicy poznali zasady korzystania z usług poradnictwa zawodowego, obejmującego prowadzenie indywidualnych i zbiorowych działań w zakresie informowania, oceny kompetencji, wsparcia oraz nauczania umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji i kierowania własną karierą. Opiekunem grupy była pani Anna Zdybiewska.

Konferencja ,,Niepełnosprawność a praca”
16.10.2013 roku odbyła się konferencja pod nazwą ,,Niepełnosprawność a praca” zorganizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym ,, RADOŚĆ” w Godowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie. Konferencja miała na celu pokazać osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu starachowickiego i ich rodzinom możliwości instytucji i przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Na konferencję w charakterze prelegentów zostali zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz pracodawców, którzy poprzez swoje wystąpienia przybliżyli problematykę rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Zespół ds. Zdrowia i Rehabilitacji Zawodowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach reprezentowała Pani Mariola Lisowska, w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach wystąpiła Pani Małgorzata Czuba – doradca zawodowy. Chroniony rynek pracy omówili kolejno: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, Pan Andrzej Śledziona oraz Panie: Ewelina Koza i Ewa Kasperkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej Oddział Rynku Pracy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Działania w sferze zawodowej podejmowane w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starachowicach omówiła Pani Kierownik Wiesława Zakłada, a następnie Pani pedagog Małgorzata Mikos w swojej prezentacji przedstawiła formy aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jakie są prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej Kałkowie-Godowie. Merytoryczną część konferencji podsumowała w swoim wystąpieniu Pani Jadwiga Irla – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach.

Spotkanie z doradcą zawodowym
Dnia 25 czerwca 2014r. odbyło się spotkanie grupy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kałkowa – Godowa z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach – panią Małgorzatą Czuba.
W wyjeździe udział wzięli: Piotr Ruszkiewicz, Adamina Orzechowska, Piotr Kuminek, Michał Samsonowski, Mariusz Słomiński. Opiekunem grupy była pani Anna Dziułka. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami korzystania z usług poradnictwa zawodowego, obejmującego prowadzenie indywidualnych i zbiorowych działań w zakresie informowania, doradztwa, oceny kompetencji, wsparcia oraz nauczania umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji i kierowania własną karierą.
Spotkanie miało również na celu przedstawienie struktury Urzędu Pracy, zapoznanie uczestników z pojęciami doradztwa zawodowego, rynku pracy, a także określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
Jednocześnie przejrzano i omówiono oferty pracy na dany dzień.

Regionalne Targi Pracy
W dniu 18.09.2015r. grupa 12 uczestników z naszego warsztatu wzięła udział w Regionalnych Targach Pracy w Starachowicach odbywających się w Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Organizatorami targów byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji i zapoznali się z ofertami pracy zgłoszonymi przez przedsiębiorców z naszego regionu. Podjęto również wstępne rozmowy dotyczące możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmach: Perfekt Door z Kunowa (stolarka budowlana), Badpol ze Starachowic (sortownia odzieży), Akord Serwis z Radomia (firma sprzątająca)
Opiekunami grupy byli: pani Małgorzata Mikos, pani Anna Dziułka, pan Andrzej Amborski.