Osiągnięcia Warsztatu Terapii Zajęciowej w sferze aktywizacji zawodowej

W Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie zatrudnienie znalazło ośmiu naszych podopiecznych: Marcin G., Katarzyna K., Katarzyna W., Marcin W., Stefan K., Konrad Z.,       Joanna L., Michał S..
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej za owocną współpracę.

W ramach aktywizacji zawodowej nawiązano współpracę z właścicielem Hotelu Senator w Starachowicach. Dzięki jego uprzejmości nasz uczestnik Piotr K. miał możliwość korzystać z zajęć praktycznych, które pozwoliły mu poznać specyfikę pracy w Restauracji Hotelu Senator. Piotr bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych obowiązków, co zaowocowało zatrudnieniem naszego uczestnika na stanowisku pomoc kucharza.  Jest to pierwszy podopieczny WTZ, który podjął zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Serdeczne podziękowania dla właściciela Hotelu Senator w Starachowicach za owocną współpracę, okazane zaufanie i objęcie opieką naszego podopiecznego Piotra K.