,,ALTANKA ŚWIĘTOKRZYSKA”

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie działa grupa artystyczna pod nazwą ,,Altanka Świętokrzyska”, która powstała       w maju 2000 roku z inicjatywy brata zakonnego Mariusza Kuskowskiego. Grupą opiekowały się również pani Iwona Lipiec (w latach 2005 – 2010r.) oraz pani Agnieszka Pawelec (w latach 2010 – 2015r.). Uczestnicząc w zajęciach opartych na teatrze ruchu i sztuce pantomimy niepełnosprawni artyści kształtują swoją osobowość, rozwijają pamięć, uczą się samodyscypliny, wytrwałości i przełamują barierę nieśmiałości. Zespół zdobył wiele wyróżnień i nagród biorąc udział w przeglądach artystycznych i konkursach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie działalność grupy ,,Altanka Świętokrzyska” jest dodatkową formą zajęć dla podopiecznych WTZ, a opiekunem grupy  jest brat Grzegorz Baczyński.