SFERA ZAWODOWA

 • IDEA REHABILITACJI ZAWODOWEJ.
  Zgodnie z ustawą dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776) ustawodawca postawił przed warsztatami cele, o których mowa w art. 10 a:  Art. 10.
  Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:
  1) warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”;
  2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej „turnusami”.

Art. 10a.
1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
2. Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Realizując cele ustawowe Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie podejmuje działania w zakresie rehabilitacji zawodowej poprzez:

–  wyjazdy do zakładów pracy o charakterze poznawczym,
– wyjazdy i wyjścia do zakładów pracy o charakterze praktycznym, (wyjścia były jednorazowe, jak również miały charakter cykliczny),
– wyjazdy do PUP w Starachowicach, które miały charakter informacyjny,
–  spotkania z doradcą zawodowym,
–  udział w Regionalnych Targach Pracy,
– organizowanie konferencji z udziałem pracodawców na temat sytuacji na chronionym i otwartym rynku pracy.

————————————————————————————————————–

 • OSIĄGNIĘCIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SFERZE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie zatrudnienie znalazło ośmiu naszych podopiecznych: Marcin G., Katarzyna K., Katarzyna W., Marcin W., Stefan K., Konrad Z.,       Joanna L., Michał S..
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej za owocną współpracę.

W ramach aktywizacji zawodowej nawiązano współpracę z właścicielem Hotelu Senator w Starachowicach. Dzięki jego uprzejmości nasz uczestnik Piotr K. miał możliwość korzystać z zajęć praktycznych, które pozwoliły mu poznać specyfikę pracy w Restauracji Hotelu Senator. Piotr bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych obowiązków, co zaowocowało zatrudnieniem naszego uczestnika na stanowisku pomoc kucharza.  Jest to pierwszy podopieczny WTZ, który podjął zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Serdeczne podziękowania dla właściciela Hotelu Senator w Starachowicach za owocną współpracę, okazane zaufanie i objęcie opieką naszego podopiecznego Piotra K.

————————————————————————————————————–

 • WYJŚCIA I WYJAZDY O CHARAKTERZE POZNAWCZYM, INFORMACYJNYM I ZAWODOWYM

PerfectDoor – producent drzwi i ościeżnic w Kunowie
Grupa 6 uczestników  naszego warsztatu wzięła udział w wyjeździe do producenta drzwi i ościeżnic.  Zwiedzanie zakładu odbyło się w ramach zajęć  Pracowni Stolarskiej i Pracowni Sztuki Użytkowej i Marketingu, mających na celu przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia. Kierownik do spraw technicznych produkcji   zapoznał nas z procesem wytwarzania drzwi wewnętrznych, powstających na bazie konstrukcji ramowych wykonanych z płyt MDF i powlekanych foliami imitującymi rysunek drewna. Nasi uczestnicy mieli możliwość poznania całego ciągu produkcyjnego, zaobserwowania czynności wykonywanych przez pracowników, jak również operacji obróbczych odbywających się przy użyciu  nowoczesnych maszyn i urządzeń. W zakładzie tym stosowane są między innymi roboty przemysłowe i inne obrabiarki sterowane komputerowo. Pracownicy specjalnie dla nas zademonstrowali cięcie szkła taflowego na mniejsze szybki montowane następnie w drzwiach segmentowych. Dziękujemy kierownictwu Firmy za życzliwość i możliwość zapoznania się ze specyfiką produkcji drzwi i ościenic. 

Zakład Stolarski „Jodła”
Grupa 10 uczestników z naszego warsztatu wzięła udział w wyjeździe do Zakładu Stolarskiego „Jodła” Marian Mocoń w Serwisie koło Rudek. Zwiedzanie zakładu odbyło się w ramach zajęć terapeutycznych prowadzonych w pracowniach: Sztuki Użytkowej i Marketingu oraz Stolarskiej. Właściciel zakładu zapoznał nas z procesem produkcji stołów rozkładanych, począwszy od pozyskania desek w tartaku, suszenie materiału, wytwarzanie elementów, montaż i składowanie gotowych wyrobów. Dziękujemy Panu Marianowi Mocoń za umożliwienie zapoznania się z procesem produkcji w Zakładzie Stolarskim. 

Spółdzielnia Socjalna ” Miód Malina”
W ramach przygotowania zawodowego, grupa uczestników brała udział w wyjeździe do Spółdzielni Socjalnej w Radomiu, która świadczy usługi kulinarne, organizuje imprezy okolicznościowe, obsługuje i organizuje szkolenia. Nasi uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością spółdzielni, możliwością założenia takiej działalności oraz pracą ludzi zatrudnionych bezpośrednio przy przygotowywaniu różnorodnych potraw, ciast, deserów, herbat, kawy. Zobaczyliśmy również wyposażenie kuchni w sprzęt mechaniczny, kolejność wykonywanych czynności i produkt końcowy. Menadżer tej spółdzielni opowiedział nam o biznes planie, środkach finansowych, prowadzeniu restauracji i zatrudnieniu. Następnie poczęstowano nas ciastem i herbatą podaną w imbryku. Mogliśmy spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Nasi podopieczni  zainteresowali się działalnością tej spółdzielni. Szczególnie uczestnicy pracowni kulinarnej snuli plany o naszych możliwościach założenia restauracji.

Kielecka Fabryka Mebli
Grupa uczestników z pracowni stolarskiej wraz z opiekunem panem Andrzejem Amborskim w ramach przygotowania zawodowego zwiedziła Kielecka Fabrykę Mebli. Nasi podopieczni mieli możliwość zapoznania się z procesem wytwarzania wyrobów meblowych wykonywanych z płyty wiórowej. Oglądali również ekspozycje mebli wystawionych w pawilonie handlowym na terenie tamtejszej fabryki.
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji oraz pracowników Kieleckiej Fabryki Mebli za życzliwe nastawienie do osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ.

Zakład Przerobu Drewna ,,Kajmex”
Uczestnicy z pracowni stolarskiej zwiedzili Zakład Przerobu Drewna ,,Kajmex” w Iłży. Zakład specjalizuje się w wyrobach stolarki budowlanej. Nasi podopieczni mieli możliwość bezpośredniej obserwacji pracy na poszczególnych stanowiskach, w tym również obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Opiekunem grupy był pan Andrzej Amborski.
Dziękujemy właścicielowi Zakładu panu Kazimierzowi Sielwanowskiemu oraz kierownikowi produkcji panu Krzysztofowi Sielwanowskiemu za życzliwość i miłe przyjęcie naszych podopiecznych.

Zakład Produkcji Odzieży ,,Wólczanka”
Pięcioosobowa grupa uczestników z pracowni krawieckiej wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Mikos brała udział w wyjeździe do Zakładu Produkcji Odzieży ,,Wólczanka” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem tego wyjazdu było zapoznanie naszych podopiecznych z procesem technologicznym kroju i szycia. Uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się z warunkami i stanowiskami pracy w tym zakładzie, jak również poznania poszczególnych etapów produkcji począwszy od pracowni projektanckiej, a skończywszy na pomieszczeniach magazynu odzieży.
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji oraz pracowników za możliwość zwiedzenia zakładu, życzliwość i poświęcony czas.

Zakład ,,Fama – Bruk”
Pan Andrzej Amborski z grupą naszych podopiecznych zwiedził Zakład ,,Fama – Bruk” w Dąbrowie. Uczestnicy WTZ zostali zapoznani z procesem wytwarzania wyrobów betonowych takich jak: kostka brukowa oraz galanteria budowlana.
Serdeczne podziękowania dla właściciela pana Sławomira Wojteczka za umożliwienie zwiedzenia wytwórni kostki brukowej przez uczestników WTZ.

Hurtownia Płytek Ceramicznych ,,Budex – Szyk”
Zorganizowano także dwa wyjazdy o charakterze zawodowym do Hurtowni Płytek Ceramicznych ,,Budex – Szyk” w Starachowicach. Celem tych wyjazdów było zarówno zwiedzenie Zakładu jak i nabycie umiejętności niezbędnych do zdobycia zawodu. Nasi podopieczni zostali zapoznani z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach. Dzięki tej wizycie zdobyli pewną orientację zawodową służącą poznaniu takich zawodów jak sprzedawca i magazynier. Podopieczni mieli możliwość nauki bezpośrednio na stanowisku pracy, pod okiem doświadczonych pracowników. Opiekunem grupy była pani Małgorzata Mikos.
Dziękujemy panu Filipowi Prokop – właścicielowi Hurtowni ,,Budex – Szyk” w Starachowicach oraz pracownikom za owocną współpracę, wyrozumiałość i poświęcenie czasu podopiecznym WTZ.

Gospodarstwo Ogrodnicze Głowacki Marcin
Nasi podopieczni dwukrotnie brali udział w zajęciach praktycznych w Gospodarstwie Ogrodniczym Głowacki Marcin w Warszówku. Po zwiedzeniu całego przedsiębiorstwa i obserwacji pracy zatrudnionych tam osób przyszedł czas na działania praktyczne. Nasi podopieczni świetnie poradzili sobie ze zleconymi czynnościami, wykazując przy tym ogromne zaangażowanie i dokładność. Ich praca została nagrodzona pięknymi kwiatami rabatowymi przekazanymi dla warsztatu przez właścicielkę Gospodarstwa. Opiekunami grupy podczas tych wyjazdów byli: pani Małgorzata Mikos oraz br. Paweł Bolibok.
Serdeczne podziękowania dla właścicieli Gospodarstwa za miłe przyjęcie oraz życzliwe nastawienie do osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie
W ramach aktywizacji zawodowej podopiecznych WTZ zorganizowano dwudniowe zajęcia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie. Uczestnicy zostali zapoznani z kolejnymi etapami produkcji pamiątek i innych przedmiotów. Mieli możliwość wykonania czynności praktycznych. Opiekunem grupy była pani Mirella Mrowiec – Borek.
Dziękujemy panu Andrzejowi Śledziona za możliwość odbycia zajęć praktycznych przez podopiecznych WTZ w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Szwalnia Perfopol
Grupa naszych podopiecznych zwiedziła Zakład specjalizujący się w szyciu ubrań roboczych. Uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach. Poprzez ten wyjazd nasi podopieczni mieli możliwość bezpośredniej obserwacji pracy osób zatrudnionych w szwalni. Zapoznali się z poszczególnymi etapami szycia ubrań roboczych. Opiekunem grupy była pani Bernadeta Mrowiec– Orczyk.
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Zakładu oraz pracowników za poświęcony czas i okazaną życzliwość.

Zakład Stolarski Jerzy Mikos
Grupa podopiecznych WTZ wzięła udział w zajęciach praktycznych w Zakładzie Stolarskim Jerzy Mikos w Godowie. Uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami wykończenia powierzchni wyrobów z drewna. W ramach zajęć praktycznych przygotowywali elementy z drewna do lakierowania. Nasi podopieczni mieli również możliwość obejrzenia produktów wykonanych w zakładzie. Opiekunami grupy byli: pani Joanna Gołdon oraz pan Andrzej Amborski. Dziękujemy panu Jerzemu Mikos za owocną współpracę i życzliwe nastawienie do osób niepełnosprawnych.

Zakład Stolarski Mikos Magdalena
Formę cykliczną przyjęły zajęcia praktyczne w Zakładzie Stolarskim Mikos Magdalena w Godowie. W ramach podpisanego porozumienia zajęcia odbyły się pięciokrotnie i trwały ok.1,5 godziny. Krzysztof został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie. Poznał także narzędzia oraz maszyny wykorzystywane w stolarstwie. Wykonywał czynności związane z obróbką drewna i pracami porządkowymi, pod okiem doświadczonych pracowników oraz opiekuna z WTZ. Zarówno właściciel jak i pracownicy wyrazili pochlebną opinię odnośnie zaangażowania naszego podopiecznego w zajęcia. Opiekunem uczestnika z ramienia WTZ była pani Małgorzata Mikos.
Serdeczne podziękowania dla Państwa Magdaleny i Włodzimierza Mikos oraz pracowników zakładu za owocną współpracę, wyrozumiałość i poświęcony czas.

 ————————————————————————————————————–

 • SPOTKANIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI,UDZIAŁ W TARGACH PRACY, ORGANIZOWANIE KONFERENCJI

Spotkanie z doradcą zawodowym
W lutym 2010 roku odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym osób niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach panią Małgorzatą Czuba. Celem spotkania było przedstawienie struktury Urzędu Pracy, zapoznanie uczestników z pojęciami doradztwa zawodowego, rynku pracy, a także określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Uczestnicy poznali zasady korzystania z usług poradnictwa zawodowego, obejmującego prowadzenie indywidualnych i zbiorowych działań w zakresie informowania, oceny kompetencji, wsparcia oraz nauczania umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji i kierowania własną karierą. Opiekunem grupy była pani Anna Zdybiewska.

Konferencja ,,Niepełnosprawność a praca”
16.10.2013 roku odbyła się konferencja pod nazwą ,,Niepełnosprawność a praca” zorganizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym ,, RADOŚĆ” w Godowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie. Konferencja miała na celu pokazać osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu starachowickiego i ich rodzinom możliwości instytucji i przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Na konferencję w charakterze prelegentów zostali zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz pracodawców, którzy poprzez swoje wystąpienia przybliżyli problematykę rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Zespół ds. Zdrowia i Rehabilitacji Zawodowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach reprezentowała Pani Mariola Lisowska, w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach wystąpiła Pani Małgorzata Czuba – doradca zawodowy. Chroniony rynek pracy omówili kolejno: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, Pan Andrzej Śledziona oraz Panie: Ewelina Koza i Ewa Kasperkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej Oddział Rynku Pracy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Działania w sferze zawodowej podejmowane w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starachowicach omówiła Pani Kierownik Wiesława Zakłada, a następnie Pani pedagog Małgorzata Mikos w swojej prezentacji przedstawiła formy aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jakie są prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej Kałkowie-Godowie. Merytoryczną część konferencji podsumowała w swoim wystąpieniu Pani Jadwiga Irla – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach.

Spotkanie z doradcą zawodowym
Dnia 25 czerwca 2014r. odbyło się spotkanie grupy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kałkowa – Godowa z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach – panią Małgorzatą Czuba.
W wyjeździe udział wzięli: Piotr Ruszkiewicz, Adamina Orzechowska, Piotr Kuminek, Michał Samsonowski, Mariusz Słomiński. Opiekunem grupy była pani Anna Dziułka. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami korzystania z usług poradnictwa zawodowego, obejmującego prowadzenie indywidualnych i zbiorowych działań w zakresie informowania, doradztwa, oceny kompetencji, wsparcia oraz nauczania umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji i kierowania własną karierą.
Spotkanie miało również na celu przedstawienie struktury Urzędu Pracy, zapoznanie uczestników z pojęciami doradztwa zawodowego, rynku pracy, a także określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
Jednocześnie przejrzano i omówiono oferty pracy na dany dzień.

Regionalne Targi Pracy
W dniu 18.09.2015r. grupa 12 uczestników z naszego warsztatu wzięła udział w Regionalnych Targach Pracy w Starachowicach odbywających się w Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Organizatorami targów byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji i zapoznali się z ofertami pracy zgłoszonymi przez przedsiębiorców z naszego regionu. Podjęto również wstępne rozmowy dotyczące możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmach: Perfekt Door z Kunowa (stolarka budowlana), Badpol ze Starachowic (sortownia odzieży), Akord Serwis z Radomia (firma sprzątająca)
Opiekunami grupy byli: pani Małgorzata Mikos, pani Anna Dziułka, pan Andrzej Amborski.