O NAS

     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie powstał 15 lutego 2000r. Korzysta z niego 50 osób z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Został utworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 sierpnia 1998 r. i na podstawie art.10 ust. 6 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przygotowuje do opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, jak również do prowadzenia życia niezależnego, samodzielnego i aktywnego na miarę swoich możliwości. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez 5 dni w tygodniu, po 7 godzin dziennie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji  i terapii. Realizacja programu odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych  technik terapii zajęciowej, pobudzanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, a także podstawowych, specjalistycznych umiejętności zawodowych. Codzienny  dojazd na zajęcia w miarę możliwości zapewnia warsztat. Uczestnicy mają do dyspozycji 10 pracowni terapeutycznych oraz rehabilitację leczniczą i wsparcie psychologiczne. Pomoc psychologiczna w warsztacie realizowana jest zarówno w formie spotkań indywidualnych  jak i grupowych o charakterze zajęć warsztatowo- treningowo- psycho -edukacyjnych. Nasi podopieczni objęci  są również opieką duchową biorąc udział w każdy piątek we Mszy Świętej oraz rekolekcjach Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych.

Dodaj komentarz