GABINETY

W naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonują gabinety:

  • PSYCHOLOG

Pomoc psychologa w warsztacie realizowana jest zarówno w formie spotkań indywidualnych jak i zajęć grupowych o charakterze zajęć warsztatowo-treningowo-psychoedukacyjnych. Podstawowymi zadaniami psychologa jest poprawa umiejętności współpracy i radzenia sobie w grupie, doskonalenie form komunikowania się, wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, poprawa i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych wynikających z aktualnej sytuacji uczestnicy uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach, właściwie oceniać zaistniałe okoliczności, podejmować decyzje, dokonywać wyborów. Zajęcia grupowe są zajęciami wzmacniającymi umiejętność samooceny i postrzegania siebie jako osoby pełnowartościowej. Proponowane ćwiczenia koordynacyjne, zręcznościowe stosowane w formie zabaw ruchowych poza spełnieniem podstawowych celów, dodatkowo działają stymulująco na zdolności pracy w grupie. Poprzez kontakt w grupie uczestnicy mają możliwość doskonalenia umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi, rozpoznawania, nazywania i wrażania uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, niwelowania stresu oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.

  • REHABILITACJA

Wszyscy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie biorą czynny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej, która ma na celu przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności oraz wykształcenie mechanizmów kompensacyjnych, w przypadku utraty prawidłowych funkcji organizmu. Fizjoterapia prowadzona jest głównie na sali rehabilitacyjnej, wyposażonej w różnego rodzaju sprzęt i przyrządy rehabilitacyjne, w formie ćwiczeń ruchowych, dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, po uprzedniej konsultacji lekarskiej. Uczestnicy wykonują m.in. ćwiczenia ogólnousprawniające, samowspomagane, manualne, korekcyjne. Rehabilitacja lecznicza pomaga utrzymać na dobrym poziomie czynności podstawowych układów ustroju oraz wpływa pozytywnie, na jakość życia osób niepełnosprawnych.