,,KROK PO KROKU DO WTZ”

„Krok po kroku do WTZ…”
….czyli co należy zrobić aby stać się uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.
I etap
1. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, a nie posiadasz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy udać się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu złożenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ważnym jest aby we wniosku w punkcie: Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – zaznaczyć TAK. Podobnie należy postąpić jeżeli posiadasz orzeczenie, lecz nie ma w nim wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Wtedy należy złożyć wniosek w sprawie wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zaznaczeniem: Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – TAK.
2. Po otrzymaniu orzeczenia należy złożyć jego kserokopię (oryginał do wglądu) do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. Do orzeczenia trzeba dołączyć podanie o przyjęcie do WTZ, świadectwo ukończenia szkoły, posiadaną na chwilę obecną dokumentację medyczną oraz wypełnić „Ankietę o posiadanych umiejętnościach i „Kartę zgłoszenia uczestnika do WTZ” – część A (dokumenty WTZ).
3. Złożenie w/w dokumentacji pozwala na umieszczenie kandydata na liście oczekujących.

II etap
4. Jeżeli w WTZ są wolne miejsca, zakwalifikowanie do uczestnictwa w terapii następuje w możliwie najkrótszym czasie po uzupełnieniu przez kandydata wymaganej dokumentacji:
a. Wypełnioną przez lekarza „Kartę zgłoszenia uczestnika do WTZ” – część B (dokument WTZ),
b. Informacja od psychologa,
c. Badanie HBS dla potrzeb WTZ,
d. Pracownicza książeczka zdrowia – badanie „kał na nosicielstwo”.

Zapraszamy !
© 2015. Warsztat Terapii Zajeciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie.