Rocznica koronacji Obrazu MB Bolesnej w Kałkowie-Godowie

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie zakończyły się uroczystości związane z X rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej.
W sobotę 16 września uroczystość rozpoczęto przeglądem artystycznym pt. „A pod krzyżem Matka stała” podczas, którego wystąpiło trzynaście chórów i zespołów oraz dwóch solistów. Wzięli w nim także uczestnicy naszego WTZ wraz z instruktorami.

Występujący podczas przeglądu muzycznego zaprezentowali utwory muzyczne o tematyce maryjnej.
O godzinie 12.00 w kościele sanktuaryjnym pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Arcybiskupa Wacława Depo została odprawiona Eucharystia, w której udział wzięli: Ks. Bp Henryk Tomasik i Ks. Bp Piotr Turzyński, kapłani, osoby życia
zakonnego, zaproszeni goście m.in.: przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego w osobie Dyrektora Biura Wojewody Pani Agata Gałka – Bernacka, Pani Starosta powiatu Starachowice Pani Danuta Krępa, Wójt Gminy Pawłów Pan Marek Wojtas, Wójt Gminy
Brody Pani Marzena Bernat oraz Prezydent miasta Starachowice Pan Marek Materek, Komendant Państwowej Straży Pożarnej St. Bryg. Pan Wiesław Ungier oraz licznie zgromadzeni parafianie. Na uroczystość przybyli również leśnicy, górnicy, hutnicy, rolnicy,
a także diecezjalna pielgrzymka nauczycieli oraz inne grupy pielgrzymkowe. Wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości powitał Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Ks. Kan. Zbigniew Stanios.


Wieczorem w auli Jana Pawła II pod przewodnictwem Pana Macieja Bidzińskiego wystąpili aktorzy Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Ks. Czesława Wali przedstawiając Oratorium spektakl teatralno – muzyczny oparty na tekstach biblijnych oraz wierszach wybitnych polskich poetów takich jak Karol Wojtyła, Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Ks. Jan Twardowski.  Wzięły w nim udział nasi pracownicy, p. Dorota Jop (pracownik administracyjny) oraz  p. Joanna Dziułka (rehabilitantka w WTZ). Po spektaklu swój dorobek artystyczny zaprezentował w postaci trzech utworów
światowej sławy baryton, śpiewak operowy Pan Andrzej Bator

Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne 2017

10 września w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie odbyły się dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne, w których wzięło udział ok. 2 tys. osób, przede wszystkim z gminy Pawłów, powiatu Starachowice i diecezji radomskiej. Organizatorami tej uroczystości byli: proboszcz parafii p.w. św. M.M. Kolbe w Kałkowie-Godowie – Ks. Kan.Zbigniew
Stanios, Starostwo Powiatowe w Starachowicach- Danuta Krępa, Gmina Pawłów – Wójt Marek Wojtas oraz Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus ( organizator biegu).

Dożynki to dziękczynienie Bogu za dar chleba każdego chłopa i rodziny chłopskiej, którzy znają trud pracy na roli. O godz. 11.00 wyruszył wielobarwny korowód dożynkowy drogami Kałkowa i Godowa, w skład którego wchodziły ciągniki rolnicze, kombajn, zaprzęgi konne, delegacje z wieńcami dożynkowymi z gmin, powiatu i diecezji radomskiej, a także niektóre z diecezji kieleckiej i sandomierskiej. Były także koła parafialne, zespoły ludowe (zespół muzyczny „Soli Deo”, chór „Et Mater Gloria” z p. Maciejem
Bidzińskim,), poczty sztandarowe, kapłani, siostry i bracia zakonni, orkiestra dęta z Kunowa i Brodów, strażacy z Gminy Pawłów, górnicy. Wśród gości dożynek znaleźli się: Wojewoda Świętokrzyski- Agata Wojtyszek, Starosta Powiatu S-ce – Danuta Krępa z Radą Powiatu, Wójt Gminy Pawłów- Marek Wojtas z Radą Gminy na czele z przewodniczącym Henrykiem Więcławem , Wójt Gminy Brody- Marzena Biernat, Wójt Gminy Mirzec- Mirosław Seweryn, Z-ca dyr. ARiMR Tomasz Kuśnierek, Komendant PSP w Starachowicach- st. bryg Wiesław Ungier, Komendant Policji w Starachowicach- kom Paweł Szczepaniak, Poczty sztandarowe OSP z Gminy Pawłów : Kałków, Pawłów, Brzezie, Nieczulice, NSZZ RI Solidarność
Ziemi Radomskiej, Górnicy KWK Szczygłowice, Delegacje : Piórków (diec. sandomierskiej), Kochanówka, Jastrzębia i Ruda Wielka (diec. radomska), Jędrzejów, Sędziszów, Wodzisław (diec. kielecka), dyrekcje i nauczyciele oraz dzieci ze szkół, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie oraz pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Stykowie. Starostami dożynek byli: sołtys Kałkowa Danuta Sławek oraz Edward Sławek prezes OSP Kałków.

Uroczystej Eucharystii na ołtarzu polowym przy Golgocie Martyrologium Narodu Polskiego przewodził ks. prałat Jarosław Wojtkun – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Towarzyszyli mu kapłani z diecezji m.in. ks. Kan. Andrzej Rdzanek -dziekan dekanatu Starachowice Południe. Ks. Kustosz wyraził swą wdzięczność wobec ks. prałata Jarosława: „Dziękuję Tobie za twoją modlitwę i ten wielki dar chleba eucharystycznego, którym nakarmiłeś nasze serca i słowo, którym ożywiłeś ducha każdego rolnika kochającego ziemię, której na imię Polska”. Kustosz wspomniał także o twórcy tego miejsca, o księdzu infułacie Czesławie Wali. Ks. Prał. Jarosław podkreślił w homilii, że „objawienia Maryi w Gietrzwałdzie i w Fatimie są zatroskanym upomnieniem Matki Kościoła dla świata. Maryja to morze światła. Fatima to uroczyste potwierdzenie obecności Boga. Każdy kapłan prezentuje Chleb Eucharystyczny jako owoc pracy rąk ludzkich, Bożej opieki i troski”. Ksiądz Prałat zwrócił uwagę wiernych na to, że „Bóg zawierzył nam wszystkim troskę o chleb, ale nie może przysłonić to głodu Boga.” W przemowie do rolników p. Danuta
Krępa przytoczyła słowa św. Jana Pawła II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.

Oprócz części liturgicznej dla uczestników dożynek przygotowano wiele atrakcji. Dzieci, młodzież oraz dorośli wzięli udział w I Biegu po Ziemi Pawłowskiej – Biegaj z Plusem, najmłodszy uczestnik miał 4
latka, a najstarszy 62 lata. Bieg podzielono na 12 kategorii wiekowych, co odpowiadało długości biegu: 300m, 500m, 800m, 1500m, 1800m i 5km. Wszyscy otrzymali medale, a zwycięzcy puchary i nagrody rzeczowe, które wręczyli organizatorzy imprezy. Mieszkańcy Gminy Pawłów i okolic mogli integrować się na boisku sportowym w Kałkowie, gdzie odbył się piknik dożynkowy. Rozdano tam chleb dożynkowy.
W centrum boiska usytuowano dużą scenę, na której wystąpili m.in.: soliści (Zuzanna Pocheć, Weronika Styk, Weronika Koprowska, Marcelina Bidzińska, Wojciech Makowski PZAZ, Altanka Świętokrzyska WTZ Kałków), w skeczu pt.: „W Pole Idę” Agnieszka Głowacka i Jakub Lipczyński, Zespoły („Okrasa”
GOK Pawłów, „Sołtyski”, KGW z Adamowa „Echo Adamowa”, KGW z Kałkowa , „Juchy Kałkowsko- Godowskie”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godowie i Grupa Taneczna pod kierunkiem Martyny
Bidzińskiej). Gwiazdą wieczoru była kapela folkowa „Góralska Hora”. Zespół ten tworzą muzycy pochodzący z polskich gór i ze Słowacji. Kapela góralska zaprezentowała skoczne i żywiołowe utwory
inspirowane melodiami : – słowackimi, – węgierskimi, – rumuńskimi, – bałkańskimi, – cygańskimi, -żydowskimi. Muzycy wykonali piosenki w własnych aranżacjach muzycznych wg standardów muzyki rozrywkowej takich jak: Love me tender, Skrzypek na dachu, Yesterday, Besame mucho, a także melodii biesiadnych, tak bardzo popularnych i chętnie przez wszystkich śpiewanych.
Podczas pikniku można było skosztować pysznej grochówki wydawanej przez naszych pracowników, kiełbaski z grilla, kanapek, ciast, lodów wykonanych przez parafian, siostry i braci zakonnych, WTZ oraz PZAZ. Dla najmłodszych były darmowe gry i zabawy z nagrodami, ścianka wspinaczkowa, duże piłkarzyki oraz strzelanie z łuku. Organizatorzy planują powtórzyć w przyszłym roku tak wielkie przedsięwzięcie.

Wystawa fotograficzna

Dnia 22.08.2017r. uczestnicy wraz z instruktorem terapii zajęciowej pojechali do Starostwa Powiatowego w Starachowicach na wystawę prezentującą ok. 30 fotografii polskich sportowców na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w Austrii w marcu 2017 r.  W Igrzyskach wzięło udział ponad 2,7 tysiąca sportowców ze 107 krajów świata.  46 zawodników z Polski startowało w pięciu dyscyplinach zimowych: narciarstwie alpejskim, biegowym, łyżwiarstwie szybkim, biegu na rakietach śnieżnych i hokeju halowym. Efektem ich zmagań jest 39 medali: 10 złotych, 15 srebrnych i 14 brązowych. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Danuta Krępa Starosta Starachowicki. Przybyli także: poseł Krzysztof Lipiec, Andrzej Michalski Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Grzegorz Małkus Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach, a przede wszystkim przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Autorem prezentowanych zdjęć jest  Adam Nurkiewicz,
fotograf-artysta, członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej.

Wycieczka do Rudnika

W dniach 29 -31 sierpnia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami i kierownictwem WTZ przebywali w Rudniku nad Sanem. Pojechali tam, aby odwiedzić założyciela WTZ w Kałkowie-Godowie, ks. infułata Czesława Walę. W pierwszym dniu zwiedzano zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd. Następnie udano się do Rudnika, gdzie był nocleg, wspólne grillowanie z dziećmi z pobliskiego Domu Dziecka, prowadzonego przez siostry zakonne w pobliżu domu ks. inf. Czesława Wali. Był to czas zabaw, odpoczynku. Zwiedzano także kaszarnie, miejsce pod budowę Domu dla głuchoniemych, ludzi starszych  i niepełnosprawnych w Rudniku.