Spotkanie opłatkowe

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe. Świąteczna, radosna atmosfera zagościła wśród zgromadzonych.

W dniu 13 grudnia odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe. Świąteczna, radosna atmosfera zagościła wśród zgromadzonych refektarzu Domu Pielgrzyma uczestników i pracowników naszego WTZ oraz zaproszonych gości: Pana Andrzeja Michalskiego – dyrektora PFRON, Pana Michała Stępnia- dyrektora PCPR w Starachowicach, Pana Edwarda Wojtona – członka Rady Powiatu. Mszę Świętą sprawował ks. Zbigniew Stanios, kustosz Sanktuarium w Kałkowie-Godowie.