KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

Organizatorami konkursu byli:  Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w  Godowie  i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Kałkowie – Godowie. Konkurs został rozegrany w dn. 21.05.2015. Do udziału w nim zostało zaproszonych 25 uczestników z następujących placówek:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach
  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W skład komisji konkursowej weszli:  ks. Ryszard Witek, Marzena Siemieniec, Andrzej Amborski

Za cel naszego konkursu przyjęto integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych, wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, dokonujące się poprzez  wspólne dzielenie się zdobytymi wiadomościami z zakresu wiedzy religijnej. W tegorocznej edycji konkursu w ramach promocji Powiatu Starachowickiego część pytań poświęcono Św. Barbarze, patronce Starachowic, opiekunce górników i hutników, których ciężka praca związana jest z rozwojem naszego regionu.

I miejsce zdobyła drużyna przygotowana przez br. Grzegorz Baczyńskiego z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie –  Godowie w składzie: Dorota Puchała, Marek Kukla, Sebastian Pochylski, Jakub Staszałek.   Nagrody dla uczestników zostały zakupione ze środków przyznanych przez Powiat Starachowicki w ramach zadania publicznego.   Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.