VII Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych

Dzień  21 września bez wątpienia dla wielu osób był dniem wyjątkowym, gdyż właśnie tego słonecznego dnia odbyły się VII Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków-Godów 2016 pt.: „Święci na każdy dzień”. Organizatorem tej artystycznej imprezy było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie, zaś współorganizatorami Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie Godowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kałkowie-Godowie. Honorowy patronat nad imprezą przyjęła Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski. I miejsce zajęła grupa teatralna „Altanka Świętokrzyska” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie – spektakl o Św. Franciszku „Poverello” (wł. biedaczyna). Ten spektakl zdobył równie nagrodę publiczności.

Od siedmiu lat w Ali Św. Jana Pawła II w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie  odbywają się Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych. Jest to impreza integracyjna, w której biorą udział osoby niepełnosprawne i starsze z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Idea ta zrodziła się z potrzeby zorganizowania takiej formy działalności kulturalnej skierowanej do osób niepełnosprawnych i starszych. Inspiracją dla tego pomysłu była działalność Teatru Dramatycznego założonego przez ks. Infułata Czesława Walę. Inauguracją uroczystości była Msza Święta, sprawowana przez ks. kan. Zbigniewa Staniosa – kustosza i proboszcza Parafii w Kałkowie-Godowie.  W czasie Mszy padło wiele ciepłych słów pod adresem  uczestników spotkania, po czym w sali teatralnej – Auli Św. Jana Pawła II uroczystego otwarcia Spotkań Teatralnych dokonała Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski. Przybyłych gości przywitała Dorota Jop – Prezes Stowarzyszenia „RADOŚĆ”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz powiatu starachowickiego. Na uroczystość przybyli: Dariusz Dąbrowski – Starosta Powiatu Starachowickiego, Agata Gałka-Bernacka – Wicestarosta Powiatu Starachowickiego, Lidia Dziura – Członek  Zarządu Powiatu Starachowickiego, Beata Stąpor – Członek  Zarządu Powiatu Starachowickiego, Jan Pocheć – Członek  Zarządu Powiatu Starachowickiego oraz Bożena Wrona – Przewodnicząca Rady Powiatu Starachowickiego. Gościł również Andrzej Pruś – Doradca Wojewody Świętokrzyskiego i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Tegoroczna edycja Spotkań Teatralnych miała wyjątkowy charakter ponieważ  kilka dni wcześniej, mianowicie 16 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach organizatorzy Spotkań Teatralnych; Dorota Jop, ks. Zbigniew Stanios i  Roman Konopka – kierownik WTZ w Kałkowie-Godowie odebrali z rąk Wojewody Świętokrzyskiego i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastiana Chwałka, statuetkę „Czyste serce”. Nagrodę tę w kategorii wydarzenie / akcja  otrzymały Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków-Godów.

Nagroda Wojewody „Czyste Serce” jest swoistym hołdem dla twórcy Monar-u Marka Kotańskiego  i nawiązuje do założonego przez niego „Ruchu Czystych Serc”, odwołującego się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Podczas Spotkań Teatralnych padło wiele ciepłych słów i gratulacji wspaniałej nagrody, która jest szczególnym wyróżnieniem dla całego przedsięwzięcia, ludzi zaangażowanych w jego realizację, a   przede wszystkim dla aktorów prezentujących swe umiejętności, pasje i talenty. W Auli panowała gorąca i podniosła, można by rzec świąteczna atmosfera, bo rzeczywiście było to wspaniałe święto sztuki i przekraczania barier niepełnosprawności. Na scenie zaprezentowały się grupy teatralne z województwa świętokrzyskiego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach z grupą teatralną „Brzask”,

Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie z grupą teatralną „Róże Maryi”,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach z grupą teatralną „Stokrotka”,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich  z grupą teatralną „Arabeska”,

Dom Pomocy Społecznej „Etola” z Rudy Pilczyckiej z grupą teatralną „Rudziaki”,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie Godowie z grupą teatralną „Altanka Świętokrzyska”

i po raz pierwszy Koło Gospodyń Wiejskich w Kałkowie.

Spektakle teatralne oceniało jury, w którym zasiedli aktorzy Teatru Dramatycznego im. Ks. Infułata Czesława Wali w Kałkowie-Godowie: Marian Mocoń, Maciej Bidziński, Jerzy Mikos i Jarosław Zapała oraz Ks. Andrzej Wróblewski – wikariusz Parafii w Kałkowie-Godowie. Po zakończeniu występów jury udało się na naradę. W czasie gdy trwały jego obrady, publiczność dokonała wyboru spektaklu, który miał otrzymać nagrodę publiczności. Wybrano również temat Spotkań Teatralnych na rok 2017, a będzie nim: „Świat pełen cudów”.  Po burzliwych obradach, jury ogłosiło  wyniki konkursu:

I miejsce grupa teatralna „Altanka Świętokrzyska” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie – spektakl o Św. Franciszku „Poverello” (wł. biedaczyna),

II miejsce równorzędnie:

– grupa teatralna ,,Arabeska” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich – spektakl „Miejcie nadzieję”,

– grupa teatralna ,,Brzask” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach, spektakl „Ojciec Pio”,

I wyróżnienie:  grupa teatralna ,,Rudziaki” z Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – spektakl „Wszyscy Święci”,

II wyróżnienie: grupa teatralna ,,Róże Maryi” z Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie – spektakl  ,,Św. Faustyna”.

Wyróżnienie za udany debiut otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Kałkowie – spektakl „Nasz Patron”.

Nagrodę publiczności zdobyła grupa teatralna „Altanka Świętokrzyska” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie – spektakl „Poverello”.

Wyróżnienie dla najlepszego aktora otrzymała Renata Szyba za rolę „Człowiek”  w spektaklu „Święci i błogosławieni – módlcie się za nami” z grupy teatralnej „Stokrotka” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach.

Nagrody rzeczowe i posiłki zostały sfinansowane ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego. VII Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków-Godów 2016  pt.: „Święci na każdy dzień” zostały zrealizowane w ramach konkursu Wojewody Świętokrzyskiego pt.: „Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi”.