spotkanie wielkanocne

Dnia 22 marca 2018 w Wieczerniku odbyło się spotkanie wielkanocne uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, pracowników i gości z PFRON oraz ze Starostwa w Starachowicach. Spotkanie rozpoczęto wspólną Eucharystią w Sanktuarium MB Bolesnej w Kałkowie-Godowie.