Wycieczka do Zamku w Chęcinach

9 maja wyjechaliśmy na wycieczkę do Zamku w Chęcinach.

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku, w dokumencie Władysława Łokietka potwierdzającym nadanie zamku, wraz z 11 wsiami, biskupowi krakowskiemu – Janowi Muskacie (z którym książę zawarł chwilowo ugodę z przyczyn czysto politycznych) wymieniany jest zamek książęcy (castrum nostrum ducale). Jednakże fakt wystawiania przez Łokietka przywilejów w Chęcinach w 1308 r. świadczy o tym, iż warownia była już wtedy z powrotem w jego rękach. Przypuszczalnie zamek chęciński był w tym czasie ośrodkiem administracji książęcej, w dalszych dziesięcioleciach XIV wieku stał się siedzibą powiatu sądowego.

Zwiedzaliśmy Zamek, Kościół franciszkanów, zabytkową Kaplicę. Obejrzeliśmy średniowieczny taniec, mogliśmy  przymierzyć zbroje rycerskie. Weszliśmy także na wieżę. Obejrzeliśmy film promujący Chęciny i okolice.  Na końcu odpoczywaliśmy przy grillu i jedliśmy kiełbaski.