Ogólnopolski protest Warsztatów Terapii Zajęciowej

Jako Warsztat Terapii Zajęciowej bierzemy udział w Ogólnopolskim Proteście WTZ.

W ramach konsultacji mapy drogowej systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w dniu 7 czerwca 2018 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się robocze spotkanie Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami ogólnopolskich i regionalnych forów warsztatów terapii zajęciowej.

Tematem spotkania było omówienie założeń mapy drogowej systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Przedstawione zostały także zasady funkcjonowania zajęć klubowych oraz założenia dotyczące zatrudnienia wspomaganego i roli warsztatów terapii zajęciowej.

Po rozmowach ze Stroną Rządową, przedstawiciele Wojewódzkich Forów WTZ podjęli decyzje o zawieszeniu w dniu 1 lipca 2018 trwającego Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego WTZ.

/ źródło: www.mpips.gov.pl

Informacja na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

15-06-2018 treść wpisu: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,10022,wiecej-pieniedzy-dla-wtz.html

„[Minister Finansów wydał zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym planie finansowym PFRON. Wniosek Funduszu w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zmiany polegają na przeznaczeniu ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat pracodawców na zwiększenie kosztów realizacji niektórych zadań PFRON. W praktyce chodzi m.in. o kolejne podniesienie kwoty dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej.

Od 1 stycznia 2016 roku dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ wzrosło aż o 1200 zł. Obecnie wynosi 15 996 zł. Wcześniej – od 2009 roku było to 14 796 zł. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej spowodowało poprawę funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz dało możliwość dalszego ich rozwoju. Od lipca WTZ otrzymają kolejne dofinansowanie. W efekcie roczna dotacja na jednego uczestnika wyniesie 16 596 złotych.

Zgodnie z zapowiedzią

Już tydzień temu szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podczas spotkania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w CPS „Dialog” zapowiedziała wzrost dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej.

– „Chcemy od 1 lipca zwiększyć finansowanie o dodatkowe 100 zł w skali miesiąca” – mówiła w ubiegły czwartek minister Elżbieta Rafalska.

Dzięki przesunięciu ponadplanowych przychodów PFRON w wysokości 66 mln zł zapowiedź szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o kolejnym zwiększeniu dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej już od lipca stanie się faktem. Zgoda ministra finansów i sejmowej Komisji Finansów Publicznych pozwoli bowiem na wydanie nowego rozporządzenia regulującego wysokość dofinansowania dla WTZ.

– „Tylko wtedy te pieniądze trafią wprost do warsztatów terapii zajęciowej. Kolejną poprawę sytuacji WTZ planujemy w 2019 roku” – mówi szefowa MRPiPS.

Ważna rola WTZ

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla, że sytuację warsztatów terapii zajęciowej obserwuje od 20 lat.

– „Wiem, jaką długą drogę przeszły WTZ – od lat wyjątkowej świetności na samym początku jako jednostki bardzo nowoczesne, dobrze wyposażone do instytucji trochę zapomnianych. One z całą pewnością wymagają dofinansowania, ale też innych zmian” – zaznacza minister Elżbieta Rafalska.

Warsztaty terapii zajęciowej pełnią bardzo ważną rolę. Przygotowują osoby niepełnosprawne m.in. do aktywności zawodowej.

– „WTZ organizują zajęcia terapeutyczne, warsztatowe. Odgrywają niezwykłą rolę. Czasami w powiecie są jedynymi placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych” – dodała szefowa MRPiPS.

Od słów do czynów

Zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są tylko jednym z dowodów na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje wiarygodną politykę na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

– „Od słów do czynów – poprzez nasze konsekwentne działania udowadniamy, że nie rzucamy słów na wiatr, a nasze obietnice odważnie realizujemy. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej to bardzo wiadomość dla tych placówek i ich podopiecznych. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie już 1 lipca” – zaznacza minister Elżbieta Rafalska.

WTZ w liczbach

W całej Polsce funkcjonuje 715 warsztatów terapii zajęciowej, z których korzysta ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych.

Pieniądze nie tylko na WTZ

Warto podkreślić, że zwiększenie środków w tegorocznym planie finansowym PFRON pozwoli nie tylko na zwiększenie kwoty dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej, ale również na realizację nowych programów.

Chodzi tu m.in. o prowadzenie zajęć klubowych dla osób niepełnosprawnych, które opuściły WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia, a także dla osób niepełnosprawnych będących kandydatami do uczestnictwa w WTZ.

Kolejny program dotyczy osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia opuszczających system edukacji. Celem programu jest wsparcie tych osób w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym. Przyznawane w ramach programu dofinansowanie obejmie koszty prowadzenia wsparcia zapewniającego całodzienne usługi opiekuńcze, a także aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej.

Dzięki zmianie planu finansowego możliwe również będzie udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu.  ] „.

/źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,10022,wiecej-pieniedzy-dla-wtz.html