Dożynki 2019

W dniu 08 września 2019 roku nasi podopieczni wzięli udział w Dożynkach diecezjalno-powiatowo-gminnych w Sanktuarium MB Bolesnej w Kałkowie-Godowie. Uczestnicy brali czynny udział we Mszy Świętej oraz w pikniku dożynkowym.