Zajęcia zawieszone do 24 kwietnia

Obraz może zawierać: tekst „WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI dnia 10-04-2020 WOJEWODY YŚWIĘTOKRZYSKIEG kwietnia 2020roku Działając podstawie ustawy marca rozwiązaniachz wiązanych apobieganiem rzeciwdziałaniem zwalczaniem zapobiegania rozprzestrzenianiu szczególnych wszystkim polecam burmistrzom, prezydentom gmin czasowe zawieszenie działalności, starostom powiatów terenie województwa świętokrzyskiego, dziennego; terminie integracji społecznej; dziennych domach środowiskow warsztatach terapii zajęciowej. dnia Zgodnie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakażnych wywołanych sytuacji kryzysowych wojewoda polecenia obowiązujące organy administracji działające województwie państwowe samorządu organizacyjne Polecenie Zbigniew Koniusz Wojewoda aigροάρΓα”