Zawieszenie zajęć do 24 maja

Obraz może zawierać: tekst „WOJEWODA WIĘTOKRZYSKI Znak:PSZ.V.9421.1 Kielce, DECYZJA związku administracyjnego( ustawy szczególnych zapobiegania postepowania polecam wójtom, burmistrzom, prezydentom zawieszenie działałności, województwa świętokrzyskiego, maja 2020r.w starostom powiatów dziennych domach terminie środowiskowych samopomocy; warsztatach erapiizajęciowej. placówkach działających Programu dzialaniem zwalczaniem kryzysowych wojewoda działające osoby terytorialnego, rozwiązaniach związanych zapobieganiem, Polecenie obowiązujące wszystkie organy prawne, amorządu jednostki organizacyjne decyzji przysluguje pośrednictwem Wojewody odwolanie Ministra Rodziny, wniesienia odwolania wydałdecyzie. Polityki doręczenia się do wniesienia αλęροδάγδα ..”