Czasowe zawieszenie działalności WTZ od 31 października do 13 listopada