Zawieszenie zajęć od 14 grudnia do odwołania

Obraz może zawierać: tekst „WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 11-12-2020 DECYZJA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Działając podstawie chorob zakaznyc ustaw dnia marca 2020 OVID- administracyjneg rozprzestrzeniania kryzysowych innych Kodeks postępowania póżn.zm.) zapobiegania choroby zakażnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam burmistrzom, prezydentom gmin miast oraz starostom powiatów obszaru wojewodztwa więtokrzyskiego wedlug rozdzicinika 2020 zapewnić, aby ośrodki wsparcia przepisach pomocy przepisach osób zaburzeniami psychicznymi, srodowiskowe domy amopomocy, warsztaty spolecznej atrudnianiu ktörych mowa realizowaly swoje zadania sposobów dniach godzinach przeprowadzal, niepelnosprawnych: metod technik porozumiewania odieglość placówką środka ośrodka prowadzily dyżur pracownika, który uzgodnieniu indywidualne szczególnych, uwzglednieniem prupowe, rodziny, uzgodnienin ekomendacjam ustug icrującą Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu chwilą dorçczenia. Rodziny Polityki Spolecznej. więpodb36a”