Poświęcenie nowego samochodu

Dnia 23 marca odbyła się uroczystość poświęcenia autobusu przeznaczonego do przewozu uczestników naszego Warsztatu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych województwa i powiatu; Senator – Krzysztof Słoń, Wicewojewoda Świętokrzyski – Rafał Nowak, Starosta Starachowicki – Piotr Babicki, Wicestarosta Starachowicki – Dariusz Dąbrowski, Dyrektor PEFRON Oddziału Świętokrzyskiego – Andrzej Michalski, Dyrektor PCPR Starachowice – Wiesław Daszkowski, Kustosz Sanktuarium – ksiądz Zbigniew Stanios.

Dzięki wsparciu finansowemu PEFRON, Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowy samochód do przewozu podopiecznych. Samochód wyposażony został w specjalną platformę dla osób z trudnościami w przemieszczaniu.  Dotacja PEFRON na zakup samochodu wyniosła 157 tys. zł co stanowiło 80% kosztów zakupu. Fundusz wsparł także remont dachów placówki kwotą 147 tys. zł. Wkład własny w wysokości 20% w tym obszarze zabezpieczony został dzięki wsparciu finansowemu gmin: Pawłów, Brody, Starachowice, Wąchock, Mirzec.

Całość zadania realizowana była w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, F ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszar D projektu to likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych – zakup autobusu 17- osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko –  Katolickiej  w Kałkowie – Godowie. Obszar F projektu to przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – wymiana pokrycia dachowego  w budynkach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy parafii Rzymsko – Katolickiej w Kałkowie – Godowie oraz poprawa sprawności wentylacji pomieszczeń.  Projekt  zrealizowano w oparciu o umowę podpisaną między Parafią Rzymsko – Katolicką w Kałkowie –Godowie a Powiatem Starachowickim.

Serdeczne podziękowania dla PEFRON, dla władz powiatu, gmin, mediów za zaangażowanie i wsparcie.