Działania na rzecz Mini ZOO

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie od dawna współpracuje z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, w ramach tych działań podjęliśmy współpracę z Mini ZOO, które znajduje się nieopodal naszego warsztatu. Pandemia Covid – 19 spowodowała, że musiał ulec zmianie charakter prowadzonych zajęć. Od czerwca – przy sprzyjających warunkach pogodowych – prowadzone są zajęcia terapeutyczne bazujące na kontakcie z przyrodą  i zwierzętami a w szczególności kucykami i osiołkiem.

Zwierzęta z Mini ZOO objęte są stałą opieką weterynaryjną. Nasi podopieczni dzięki temu mogą się dowiedzieć jak opiekować się zwierzętami w bezpieczny sposób, jak zapewnić im odpowiednie warunki i jak z nimi postępować. W miarę swoich możliwości chętnie angażują się w czynności pielęgnacyjne i dokarmianie zwierząt, które odbywa się pod opieką instruktorów i nadzorem pracowników sanktuaryjnych. Kontakt ze zwierzętami poprawia  u osób niepełnosprawnych nie tylko ich sprawność fizyczną, ale również sprawia im wiele radości, pomaga otworzyć się na otaczający świat, ma działanie relaksacyjne, uczy, daje poczucie własnej wartości, motywuje do dalszej pracy i usamodzielnia.

Nasza placówka objęła ten Mini zwierzyniec patronatem i oprócz troski o zwierzęta w ramach terapii będą prowadzone również prace konserwatorskie poszczególnych boksów, siatek ogrodzeniowych oraz zabudowań dla zwierząt stanowiąc istotny element rehabilitacji zawodowej.

Kadra i uczestnicy WTZ w Kałkowie-Godowie.