Zajęcia terapeutyczne bazujące na kontakcie z przyrodą

Od czerwca – przy sprzyjających warunkach pogodowych – prowadzone są przez naszych podopiecznych pod opieką instruktorów, zajęcia terapeutyczne bazujące na kontakcie z przyrodą. Wykonywane są prace konserwatorskie poszczególnych boksów, siatek ogrodzeniowych oraz zabudowań dla zwierząt w Mini ZOO jak również dbamy o zieleń na terenie Sanktuarium.