Termomodernizacja naszego WTZ

Termomodernizacji zostaną poddane m.in. budynki naszego WTZ. 10 budynków na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie przejdzie w najbliższym czasie gruntowny remont. Termomodernizacji zostaną poddane obiekty służące osobom niepełnosprawnym.

Stworzone przez śp. ks. Czesława Walę dzieło na rzecz osób niepełnosprawnych z upływem czasu zaczęło wymagać remontu, dlatego obecny gospodarz Sanktuarium Matki Bożej ks. kustosz Zbigniew Stanios podjął starania o odnowienie wysłużonych budynków. Z pomocą przyszedł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie, który przekazał finansowe wsparcie na termomodernizację 10 obiektów służących osobom niepełnosprawnym. Docieplenie, nową elewację, energooszczędne ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zyskają m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, czy domki treningowe, w którym osoby z rozmaitymi dysfunkcjami uczą się samodzielnego życia.

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie z udziałem Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW odbyło się w czwartek, 23 września w Sali Teatralnej im. Jana Pawła II na terenie Sanktuarium.