Nowa Pracownia

Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii Rzymsko – Katolickiej  w Kałkowie – Godowie działa od 15 lutego 2000 roku. Obecnie w zajęciach bierze udział 50 uczestników. Warsztat jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Od stycznia bieżącego roku warsztat został powiększony na podstawie  aneksu z dnia 23.11.2021 roku  do umowy nr 16/ES/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.  w sprawie określenia warunków  i wysokości finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.

Aneks został zawarty pomiędzy Piotrem Babickim –Starostą starachowickim, Dariuszem Dąbrowskim – wicestarostą starachowickim a ks. Zbigniewem Staniosem – kustoszem Sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Warsztat zyskał  nową pracownię animaloterapii i rehabilitacji. Prowadzić ją będzie Pani Aneta.  Animaloterapia to metoda wspomagająca leczenie oraz rehabilitację osób z niepełnosprawnością, polegająca na bliskim i naturalnym kontakcie ze zwierzętami. W nowopowstałej pracowni  zostaną wykorzystane dwie metody: dogoterapii i hipoterapii. To terapia z udziałem psa oraz z udziałem konia/kucyka. W zajęciach będzie brał udział pies Dżeki. Uczestnicy pracowni będą mieć stały kontakt ze zwierzętami i ptakami z Mini ZOO znajdującego się na terenie Sanktuarium. Jednym z zadań będzie również nabywanie praktycznych umiejętności w codziennej pracy ze zwierzętami czyli karmienie  i pielęgnacja. Opiekowanie się zwierzęciem uczy odpowiedzialności, motywuje do działania w zakresie jego pielęgnacji i nadzoru, wyzwala aktywność spontaniczną. Istotnym czynnikiem leczącym jest nawiązanie więzi miedzy uczestnikiem a zwierzęciem, która pozwala na niwelowanie poczucia osamotnienia i generowanie pozytywnych emocji.