Śniadanie Wielkanocne

W dniu 13.04.22r. w refektarzu Domu Pielgrzyma na terenie naszego Sanktuarium, odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne.🐑🐣 Było wydarzeniem bardzo wyczekiwanym- pierwszym wspólnym spotkaniem po długim okresie pandemii.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Pan Andrzej Michalski, Dyrektor PCPR w Starachowicach Pan Wiesław Daszkowski, Podinspektor PCRP w Starachowicach Pani Justyna Rymarska, Wicestarosta Powiatu Starachowickiego Pan Dariusz Dąbrowski oraz Kustosz Sanktuarium w Kałkowie-Godowie Ksiądz Kanonik Zbigniew Stanios. Dzień ten miał także wyjątkowy charakter dzięki naszemu uczestnikowi Marcinowi i jego słodkiej niespodziance z okazji 25-tych urodzin.🎂