Ścieżka edukacyjna

W dniu 21.04.2022 r. w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie odbyła się uroczystość upamiętnienia profesora Jana Szyszko, w której udział wzięli uczestnicy i pracownicy naszego Warsztatu.

Uroczystość rozpoczęła się konferencją upamiętniającą profesora Jana Szyszko, następnie została odprawiona msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Marka Solarczyka, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie obelisku oraz ścieżki przyrodniczej im. profesora. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pan Ryszard Gawliński- prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dr inż. Andrzej Matysiak- dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Pan Adam Podsiadło- nadleśniczy Nadleśnictwa w Ostrowcu Św. Honorowy patronat nad uroczystością objęła poseł na Sejm RP Pani Agata Wojtyszek, która również wzięła udział w uroczystościach.