Spotkanie Opłatkowe

W dniu 16 grudnia 2022 roku w Refektarzu Domu Pielgrzyma na terenie Sanktuarium, odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników oraz pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych województwa i powiatu; Posłanka na Sejm IX kadencji – Agata Wojtyszek, Starosta Starachowicki – Piotr Ambroszczyk, Dyrektor PEFRON Oddziału Świętokrzyskiego – Andrzej Michalski, Dyrektor PCPR Starachowice – Wiesław Daszkowski, Zastępca Dyrektora PCPR Starachowice – Michał Stępień oraz Kustosz Sanktuarium – ksiądz Zbigniew Stanios.

Tego dnia dokonano odbioru i poświęcenia samochodu, który otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie do przewozu podopiecznych. Całość zadania realizowana była w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszar D projektu to likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych – zakup busa 9- osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko –  Katolickiej  w Kałkowie – Godowie. Serdeczne podziękowania dla PEFRON, dla władz powiatu za zaangażowanie i wsparcie.