Śniadanie Wielkanocne

Dnia 5 kwietnia 2023r. w refektarzu Domu Pielgrzyma na terenie naszego Sanktuarium, odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Wśród zaproszonych gości znaleźli się – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Pan Andrzej Michalski, Dyrektor PCPR w Starachowicach Pan Michał Stępień, Kustosz Sanktuarium w Kałkowie-Godowie Ksiądz Kanonik Zbigniew Stanios oraz Księża pracujący w Sanktuarium.