Jubileusz 15 – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie

DSC_0046Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie świętował 15-lecie działalności. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. celebrowaną przez ks. Kan. Zbigniewa Staniosa – kustosza Sanktuarium. W Eucharystii uczestniczyli nie tylko terapeuci i uczestnicy warsztatu, ale także ich rodziny oraz kapłani z parafii. Były wspomnienia, padło wiele ciepłych słów, gratulacji i podziękowań. Towarzyszyły także łzy wzruszenia. W imieniu rodziców i uczestników WTZ słowa wdzięczności wyraził p. Stefan Staszałek. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście uczestniczyli we wspólnym obiedzie. W trakcie posiłku wyświetlane były zdjęcia z minionych 15 lat działalności placówki.


Druga część obchodów połączona z występami artystycznymi odbyła się w Auli św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczął Kierownik WTZ Pan Roman Konopka, który przywitał przybyłych gości, wyraził słowa wdzięczności dla Ks. Inf. Czesława Wali – twórcy WTZ oraz ks. Zbigniewa Staniosa za kontynuowanie działalności księdza infułata. Pan Kierownik podziękował pracownikom warsztatu oraz uczestnikom i ich rodzinom. Następnie aktorzy z grupy „Altanka świętokrzyska” działającej przy WTZ zaprezentowali na scenie przedstawienie pt.: ,,Opowieść o św. Maksymilianie” – patronie parafii w Kałkowie. Nad wszystkim czuwał br. Grzegorz Baczyński SFCHP oraz p. Iwona Lipiec.
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie powstał 15 lutego 2000r. z inicjatywy Księdza Inf. Czesława Wali – Korzysta z niego 45 osób z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przygotowuje do opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, jak również do prowadzenia życia niezależnego, samodzielnego i aktywnego na miarę swoich możliwości. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez 5 dni w tygodniu, po 7 godzin dziennie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Realizacja programu odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, pobudzanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, a także podstawowych, specjalistycznych umiejętności zawodowych. Uczestnicy mają do dyspozycji 9 pracowni terapeutycznych oraz rehabilitację leczniczą i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Podopieczni objęci są również opieką duchową. W każdy piątek biorą udział we Mszy Świętej. Uczestniczą też w rekolekcjach Bożonarodzeniowych – w Adwencie i Wielkanocnych – w Wielkim Poście. Codziennie o godzinie 15.00 odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kaplicy Św. Ojca Pio.