Piknik Rodzinny ,,Radość dla pokoleń”

W dniu 7 września 2014r., na boisku sportowym w Kałkowie odbył się Piknik Rodzinny pod nazwą „Radość dla pokoleń”, będący zwieńczeniem projektu realizowanego przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jako aktywna forma integracji społecznej. Piknik miał charakter profilaktyczny, sportowy, rekreacyjny, kulturalny i rozrywkowy z dużą dawką humoru. Wzięli w nim udział mieszkańcy Kałkowa i Godowa. Uroczystego otwarcia pikniku dokonał Sekretarz Gminy Pawłów – Pan Marek Wojtas. Podczas pikniku na stoiskach prezentowane były wytwory rękodzieła beneficjentów zadania, jako efekty działań projektowych przeprowadzonych w okresie lipiec – wrzesień br. W ramach tychże działań dla mieszkańców Kałkowa i Godowa zorganizowane były zajęcia Nordic Walking warsztaty kulinarne z biesiadą oraz warsztaty artystyczne w tym: wokalno-taneczne, wieńce dożynkowe, decoupage, wytwory z siana i papierowej wikliny. Efektem warsztatów wokalno-tanecznych jest wielopokoleniowy Zespół „Walowianie”, założony przez mieszkańców Kałkowa i Godowa. Zespół ten wystąpił na scenie z własnym repertuarem przygotowanym specjalnie na piknik. Uczestnicy pikniku mieli również możliwość degustacji wyrobów kulinarnych oraz obejrzenia pamiątkowej wystawy fotograficzno-dokumentacyjnej pt.: „Kałków i Godów dawniej i dziś”, która powstała podczas działań projektowych.
Dla wzbogacenia programu pikniku zaproszone zostały zespoły: „Okrasa” z Pawłowa, „Jarzębina” z Dziurowa, „Echo Adamowa”, „Altanka Świętokrzyska” z WTZ w Kałkowie-Godowie i MAXXX z Pawłowa. Na scenie prezentowali się również soliści ze Spółdzielczego Domu Kultury w Starachowicach. Program pikniku zawierał także treści profilaktyki antyalkoholowej i o bezpieczeństwie w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godowie oraz Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”. Szkoła Podstawowa w Godowie jako współorganizator pikniku zapewniła również wiele atrakcji dla dzieci w formie dmuchanych zjeżdżalni, trampolin i watę cukrową. Mieszkańcy Kałkowa i Godowa mogli także uczestniczyć w zabawnych konkurencjach sprawnościowych takich jak: „młócenie cepem”, „wyścigi na tratwach”, „przeciąganie liny” itp. W konkurencjach brały udział dzieci, młodzież i dorośli, otrzymując upominki i gadżety zapewnione przez Stowarzyszenie „RADOŚĆ” i Gminę Pawłów.
Honorowy patronat nad piknikiem objął Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Pawłów i przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Godowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kałkowie, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Stykowie, Parafią Rzymsko-Katolicką w Kałkowie-Godowie i Domem Ludzi Starszych im. Sue Ryder w Kałkowie. Dużym wsparciem przy organizacji przedsięwzięcia byli wolontariusze, będący uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, pracownicy WTZ, członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym „RADOŚC” w Godowie i ich rodziny. Zarząd Stowarzyszenia ,,Radość” składa serdeczne podziękowania wszystkim za wszelką okazaną pomoc, zaangażowanie, wsparcie i zrozumienie. Mieszkańcom Kałkowa i Godowa dziękuje za liczne przybycie na piknik rodzinny i czynny w nim udział.