Szkolenie PPOŻ i BHP

Dnia 18 listopada 2015r. uczestnicy naszego WTZ wzięli udział w szkoleniu PPOŻ i BHP. Zostali zapoznani z praktycznymi zasadami gaszenia pożaru i postępowania w sytuacjach zagrożeń. Podczas szkolenia prelegent przedstawił, jakie są najczęstsze przyczyny i rodzaje pożarów oraz jak postępować, kogo poinformować o pożarze, a także jak użyć gaśnicy. Celem szkolenia było uaktualnienie wiedzy dotyczącej zachowania się w sytuacji pożaru i zagrożenia.
Bardzo ważną informacją dla naszych podopiecznych godną zapamiętania była konieczność informowania o wszelkich zagrożeniach instruktorów.