Serdeczne podziękowania

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Pawłów – Pana Marka Wojtasa. Pan Wójt wspomógł nasz warsztat w pracach remontowych. Oddelegowani przez niego pracownicy ułożyli płytki ceramiczne w naszej jadalni. Za okazaną pomoc i wsparcie jesteśmy bardzo wdzięczni.
Pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie- Godowie.