Wycieczka do Zapadnich Dołów

P1190307W dniu 20 06 2013r. grupa uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie -Godowie: Sebastian Pochylski, Krzysztof Jaguś, Ewa Lipiec, Marcin Wojton, Mariusz Nowak pod opieką instruktorów br.Grzegorza Baczyńskiego i Andrzeja Amborskiego wzięła udział w zwiedzaniu miejsca zwanego „Zapadnimi Dołami”.
Teren ten planuje się objąć ochroną rezerwatową ze względu na różnorodne ukształtowanie terenu (zapadliska, nieckowate dolinki, leje) spowodowane działaniem wody wypłukującej ze skał wapiennych położonych pod
powierzchnią gleby jaskinie i korytarze w których znika okresowo pojawiający się strumień. Naszym przewodnikiem został kolejny raz Mariusz Zawłocki, pracownik Urzędu Gminy Brody zajmujący się promocją walorów przyrodniczych gminy. Wyjazd do rezerwatu przyrody został zorganizowany przy współpracy z Urzędem Gminy
Brody i był piątym z kolei w cyklu „Gmina Brody – poznaj dziedzictwo przyrody”.