VI Konkurs wiedzy religijnej

P1180724VI Konkurs Wiedzy Religijnej pod patronatem ks. bp. ordynariusza Diecezji Radomskiej Henryka Tomasika i ks. infułata Czesława Wali został rozegrany w dniu 21.05.2013. W konkursie udział wzięło 3 pięcioosobowe drużyny z Warsztatów Terapii Zajęciowej w: Jedlance Starej, Starachowicach i Kałkowie – Godowie.
Nasz warsztat reprezentowali: Jakub Staszałek, Marek Kukla, Piotr Kuminek, Dorota Puchała, Sebastian Mazur.
Przed przystąpieniem do konkursowych zmagań została odprawiona Msza Święta, podczas której modlono się w intencjach osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy religijnej obejmującej: zagadnienia biblijne, historię Kościoła (I etap) i życie Św. Maksymiliana Marii Kolbego (II etap).
Zmagania konkursowe obserwował ks. Czesław Wala z którego inicjatywy utworzono w 2000 roku Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy tutejszej parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe
Po zakończeniu II etapu Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki:
I miejsce – WTZ z Jedlanki Starej (19 punktów)
II miejsce – WTZ ze Starachowic (18 p.)
III miejsce – WTZ z Kałkowa Godowa (17 p.)

W skład komisji konkursowej weszli:
ks. Henryk Wólczyński – proboszcz parafii Św. Judy – Tadeusza w Starachowicach
ks. Zbigniew Stanios – kustosz sanktuarium w Kałkowie – Godowie
br. Grzegorz Baczyński ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego w Godowie
W przeprowadzeniu konkursu pomagali pracownicy WTZ. W trakcie przerwy zorganizowany został poczęstunek dla uczestników, publiczności i organizatorów konkursu.
Uczestnicy konkursu otrzymali książki o tematyce religijnej oraz różańce wykonane w naszym warsztacie.