Z wizytą u księdza Infułata Czesława Wali

W dniu 22.06.2016 uczestnicy, rodzice/opiekunowie oraz pracownicy WTZ udali się z wizytą do Księdza Infułata Czesława Wali do Rudnika n/Sanem. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, następnie odbył się poczęstunek i zwiedzanie młynu-kaszarni oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Sandomierskiej, w którym znajduje się Brama Miłosierdzia. Spotkanie zakończyło się wspólnym grillowaniem na terenie domu rodzinnego Księdza Infułata. Organizatorem wyjazdu był Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym RADOŚĆ w Godowie.