Kiermasz w Gminie Brody

Dnia 23 Marca nasi uczestnicy wraz z instruktorami pojechali na kiermasz z pracami WTZ do Gminy Brody. 

/zdjęcia z archiwum Gminy Brody/