Konkurs piosenki

Dnia 07.09.2016 odbył się wyjazd grupy uczestników naszego warsztatu na konkurs piosenki pt. „Śpiewać każdy może” do Sędka. Wzięli w nim udział uczestnicy: Adamina Orzechowska, Wioleta Kulik, Aneta Wróbel, Dawid Pytel, Jerzy Janicki. Opiekunem grupy była p. Iwona Lipiec. Nasz zespół wykonał dwa utwory: „Cyganeczka Zosia” oraz „ Lipka”. Wykonanie spotkało się z dużym aplauzem publiczności. Poziom występów był bardzo wyrównany. W efekcie nasz zespół zajął drugie miejsce. Otrzymał on pamiątkowy dyplom oraz nagrodę w postaci wielu różnych gier zespołowych.