Konkurs wiedzy religijnej

Dnia 24. 05.2017. odbył się w Kałkowie-Godowie po raz dziesiąty konkurs wiedzy religijnej dla osób niepełnosprawnych.  Honorowy patronat nad konkursem przejęli ks. bp ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik i Starosta Powiatu Starachowickiego p. Danuta  Krępa.  Organizatorami konkursu były: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w  Godowie   i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kałkowie – Godowie.  Za cel konkursu przyjęto integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych,  dokonujące się poprzez  dzielenie się zdobytymi wiadomościami z zakresu wiedzy religijnej. Po skończonym konkursie miało miejsce wspólne biesiadowanie przy kiełbasie z grilla. Motywem przewodnim X edycji konkursu była postać Św. Brata Alberta oraz Matka Boża Fatimska z racji 100 rocznicy objawień w Fatimie.   Do udziału w nim zostało zaproszonych 20 uczestników z następujących placówek:

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach
  3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie
  4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach

I miejsce zdobyła drużyna z WTZ w Starachowicach.                                      Nasz warsztat reprezentowali: Marek Kukla, Jakub Staszałek, Krystian Stawski, którzy przygotowywali się pod kierunkiem   br. Grzegorza Baczyńskiego.   Środki na przeprowadzenie konkursu zostały przekazane przez Powiat Starachowicki w ramach zadania publicznego: Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.