Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 17 maja 2019 roku  w ramach Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym RADOŚĆ w Godowie zorganizowało wyjazd do Rudnika nad Sanem dla uczestników naszego warsztatu i ich rodziców/opiekunów. Po drodze uczestnicy zwiedzili Dom Długosza w Sandomierzu, a miejscem docelowym wycieczki była wizyta u Księdza Infułata Czesława Wali. Wyjazd został zrealizowany  w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.”