XII Konkurs Wiedzy Religijnej

W dniu 22 maja 2019 roku odbył się, już XII Konkurs Wiedzy Religijnej, organizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym RADOŚĆ w Godowie, we współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.

W imprezie wzięło udział pięć WTZ-tów: Mirówek, Sędek, Starachowice, Jedlanka Stara oraz gospodarze Kałków-Godów. Zwycięzcami zostali uczestnicy WTZ w Jedlance Starej, odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania oraz odgadując tegoroczne hasło, które brzmiało: JEZU, UFAM TOBIE. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Zadanie zostało współfinansowane ze środków przekazanych przez Powiat Starachowicki. Spotkanie honorowym patronatem objął Pan Piotr Babicki – Starosta Powiatu Starachowickiego.