X Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych 2019

Dzień 6 listopada bez wątpienia dla wielu osób był dniem wyjątkowym, gdyż właśnie tego dnia odbyły się X Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków-Godów 2019 pt.: „Przygoda”. Organizatorem tej artystycznej imprezy jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie, zaś współorganizatorami Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie Godowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kałkowie-Godowie.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz ks. bp Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej. W sali teatralnej – Auli Św. Jana Pawła II uroczystego otwarcia Spotkań Teatralnych dokonała Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski. Przybyłych gości przywitała Dorota Jop – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „RADOŚĆ”. Spektakle teatralne oceniało jury w składzie Katarzyna Gritzmann – artysta fotograf z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach, Maciej Bidziński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Łukasz Gołda – Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach. Konferansjerkami wydarzenia były uczennice kasy VII z Publicznej Szkoły podstawowej w Godowie; Julia Kaczor i Aleksandra Piwnik. Po bardzo burzliwych naradach wyniki wyglądały następująco: I miejsce zdobyła grupa teatralna ALTANKA ŚWIĘTOKRZYSKA z naszego WTZ, II miejsce grupa BRZASK z ŚDS w Starachowiach, III miejsce Klub Seniora w Pawłowie. Pozostałe grupy zostały wyróżnione przez Jury. Nagrody rzeczowe i posiłki zostały sfinansowane ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego. X Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych są współfinansowane ze środków Stowarzyszenia „RADOŚĆ” oraz ze środków przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi”.