Spotkanie Opłatkowe

W dniu 18.12.2019, w nowo wyremontowanej stołówce Domu Pielgrzyma na terenie Sanktuarium, odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników, rodziców, opiekunów oraz pracowników WTZ.

Dzień ten pełen świątecznej atmosfery, radości i przyjaźni, swoją obecnością uświetnili także zaproszeni goście, a wśród nich Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz.