II Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

23 maja 2023 r. odbył się II Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowany z inicjatywy Powiatu Opoczyńskiego i Caritas Diecezji Radomskiej.  Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,  odprawiona została msza święta pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Grupa naszych podopiecznych wzięła udział w obchodach pod opieką pani Iwony, Asi i brata Grzegorza.

Na obchody przyjechało około 600 uczestników. Dopełnieniem uroczystości był uroczysty przemarsz do Szkoły, gdzie uczestnicy obchodów wzięli udział w integracyjnym spotkaniu. Wspólnie zjedli posiłek oraz uczestniczyli w zabawie tanecznej.